Red Winter Oslo - Workshop med Rena & Vladan

Invitasjon til å delta I “ Rød Vinter Oslo”
– en 4 dagers workshop av og med Rena Rädle & Vladan Jeremic
Tid: 10.-13.november
Plass : Interkulturelt Museum IKM , Tøyenbekken 5, Oslo

Vi inviterer deg til å delta i workshopen “Rød Vinter” med sikte på å utvikle en performance
or offentlig manifestasjon som en del av Karnevalet -et kunstprosjekt av Carnival Union, som finner sted i Oslo mars 2019.

Workshop holdes av Rena Rädle og Vladan Jeremić, som er kunstnere fra Beograd.
Under workshopen vil deltakerne utvikle fire taler om aktivister fra historiske og moderne emansipatoriske sosiale bevegelser fra Norge, disse vil siden bli utført under “Karnevalet”. Nøkkelpersonen er Marcus Thrane, leder av 1800-tallets arbeiderbevegelse, som oppsøker oss i nåtid, og holder en tale om dagens situasjon i Norge fra sitt synspunkt. Andre talere svarer ham, og snakker om sin fortid, om dagens kamp, og presenterer sine krav.

Deltakerne på workshopen er invitert til å dele egen forskning og kunnskap om kvinner og menn som kjempet mot undertrykkelse og urettferdighet i fortiden, men også om forholdet mellom de historiske kampene og dagens sosiale og politiske spørsmål.
Målet med verkstedet er å formulere fire taler som markerer posisjon og krav til en felles kamp som er relevant i dag. Talene vil bli utført av workshopgruppen i “Karnevalet” i mars, og hver taler vil bli utstyrt med et flagg eller andre attributter som symboliserer kampen hun eller han representerer.
Flaggene/attributtene vil også bli utformet i samarbeid i løpet av workshopen.

Workshopen foregår på engelsk, maksimum antall deltakere er 12.

For registrering, vennligst send mail til: carnival.union.oslo@gmail.com
( gjerne med en kort redegjørelse for din motivasjon for å delta )

Tidsplan
Lørdag 10.Nov Introduksjon til tema og metode
11-13 Presentasjon og innlegg om metoder av Rena & Vladan.
Foredrag om historiske personer involvert i emansipatoriske kamper i Oslo.
13.00 Lunsjpause
14-16 Gruppediskusjon med sikte på å identifisere kamper, posisjoner og krav, som kan presenteres i talene.
Søndag 11.Nov
11-13 Taleskriving og utvikling av visuell form.
13.00 Lunsjpause
14-16 – Utvikling av de 4 posisjonene som vil bli representert i talene.
Mandag 12.11.
– ferdigstille taler/ objekter/flagg- fri disposisjon av tid.
Tirsdag 13.11.
– f ferdigstille taler/ objekter/flagg – fri disposisjon av tid.

Om kunstnerne :
Kunstnerduon Rena & Vladan har siden 2002 jobbet sammen om prosjekter som kombinerer
samtidskunst og politisk aktivisme. I 2004 dannet de den uavhengige foreningen Biro Beograd.
Rena Rädle tok eksamen I visuell kommunikasjon ved Kunsthøgskolen I Kassel Tyskland I 2002.
Hun arbeider med kritiske undersøkelser av intersosiale og interkulturelle
relasjoner ved hjelp av video, fotografi og tekst. Vladan Jeremić er kunstner, aktivist og en skarp observatør av kunstsystemet og forholdet mellom kultur og politikk.
Vladan Jeremic har en MA I kunst fra University of Arts Beograd 2004 Han var kurator for Galerija DOB i Beograd i 2008-09. Han har samarbeidet tett som kunstner og kurator med det russike kollektivet Chto Delat og i 2012 var han kurator for den store gruppeutstillingen ” I´ll never talk about war again” ved Färgfabriken i Stockholm. Hans arbeider er i samlingen av MUDAM, Luxemburg, Van Abbe Museum, Eindhoven og Museum Reina Sofia, Madrid.
raedle-jeremic.net

Bilde fra Rena & Vladans “Fragile Presence” Installation og intervensjon ved Steirischer Herbst,
produsert for rotor Graz, June-November 2018 .

Legg til ekstern kalender…