Ekte analog kortfilmkveld med 16mm på Kulturhuset

Med den ekte filmen menes den filmen som er på film, og ikke dvd, blu-ray eller noe annet digitalt. Dette var en selvfølge i over hundre år når en tok del i det kollektive kulturelle ritualet det har vært å gå på kino rundt om i vårt langstrakte land, helt til det fikk en brå død, da Norge i 2011 ble verdens første heldigitaliserte land.

Dette mener vi i Oslo FilmrullKlubb var og er en tragedie, og det er derfor vi jobber for å hedre og bevare en bitteliten bit av det som engang var. Og hvorfor det? En kan først nevne at en kan argumentere for at det analoge bildet har noen andre egenskaper som gir noe mer organisk og levende enn det kalde digitale, men det må også sies at det ikke føles riktig å forkaste hundre år med kinokultur i fremskrittets navn. I tillegg kommer en ikke unna at det digitale rett og slett blir for lett, det er ikke noe å ta og føle på, og alt for lite mekking og ting som kan gå galt. Dessuten er tilgjengeligheten for stor, og en mister gleden ved å få tak i noe nytt. Sammenligningen med vinyl er åpenbar, og håpet er at filmrullen kan få en lignende renessanse.

Oslo FilmrullKlubb har siden oppstarten i 2016 drevet en ambulerende virksomhet, med visninger og besøk på filmklubbsamlinger, filmfestivaler og samlermesser, hvor vi har forsøkt å spre gleden ved og budskapet om den ekte analoge filmen til de som måtte ønske å høre på, vel og merke klart oftest i undergrunnskretser omkring Grønland, og ønsker å være filmklubben som tar filmklubb-begrebet tilbake til røttene, med et så enkelt fokus og slagord at det er lett å glemme i det moderne samfunnets mylder: “Ekte film, ekte klubb”.

Ordet klubb må også understrekes her, selv om vi ikke ønsker at noen skal bli avskrekket av dette, og understreker ettertrykkelig at alle kan komme, bare en betaler de hundre kronene i medlemsavgift for halvåret, som selvsagt kan gjøres ved oppmøte. Men en innvending mot prosjektet er at det jo finnes noen tunge profesjonelt drevne og statsstøttede institusjoner som forvalter denne arven, i hvert fall i hovedstaden. Til det vil vi svare at det er vår oppfatning at disse er svært verdifulle, men at de, i alle tilfelle på landsbasis, ikke maler hele bildet av den kinokulturen som engang var, og vi ønsker å legge til noe som vi håper og mener er verdifullt:

Med vår ambulerende virksomhet ønsker vi å være litt som Bygdekinoen, gjennom å bringe filmrullen ut til de som ikke har tilgang på et fast kinolokale som viser den, både gjennom selv å reise til dem, og gjennom å spre budskapet og idéen om at dette er noe en må ha overalt. Vi ønsker også å fremme den gamle tanken om at en filmklubb har og er noe annet enn en kino på den måten at det i tillegg til å tilby å se film tilbyr et samlingspunkt for likesinnede hvor en kan være sosial og sammen diskutere og dyrke sine felles interesser, altså ekte film.

Vi håper nettopp du vil bli med oss og gå baklengs inn i fremtiden når vi nå kommer til Kulturhuset med et program av eldre, men interessante kortfilmer på ekte film!

Filmene som vises denne kvelden er (med forbehold om endringer):

To menn og et skap – Roman Polański, Jakub Dreyer, 1958, 15 minutter
Uppehåll i myrlandet – Jan Troell, 1965, 24 minutter
Toot, whistle, pluck and boom – Walt Disney, 1953, 10 minutter
The immigrant – Charles Chaplin, 1917, 24 minutter
The critic – Ernest Pintoff, 1963, 4 minutter
Lost and foundry – Dave Fleischer/Seymour Kneitel, 1937, 7 minutter
Totalt 84 minutter.

Format:
Oslo FilmrullKlubb viser utelukkende på 16mm, men vi håper å i fremtiden også ha råd til å vise 35mm.!

Legg til ekstern kalender…