QUI VIVE! - An Exhibition Trilogy

Kunstplass er stolte over å presentere utstillingstrilogien “QUI VIVE!” fra 5. september til 15. desember med kunstnerne Shi Tou (Kina), Berni Searle (Sør-Afrika), Heidi Kilpeläinen (Finland), Kathy Jetnil-Kijiner (Marshall øyene), Aka Niviâna (Grønland), Dan Lin (US), Maria Sundby, Bente Sommerfeldt-Colberg, Vanna Bowles og Unn Sønju (Norge) og gruppen HÆRK.

UTSTILLINGSPERIODE DEL I 5.9.-5.10. inkl. Oslo Art Weekend 12.-15.9. og Oslo Kulturnatt 13.9.

KUNSTNERE DEL I: Maria Sundby, Bente Sommerfeldt-Colberg, Vanna Bowles og Dan Lin, Kathy Jetnil-Kijine, og Aka Niviâna. 

 
Et nytt utendørs videovisningsprosjekt – [VIDEO]KUNSTPLASS – lanseres på Oslo Kulturnatt 13.9. med et videoprogram kuratert av HÆRK. Se mer info her.

HÆRK er kurator for et videoprogram utendørs som lanseres på Oslo Kulturnatt 13. september.

OM UTSTILLINGSTRILOGIEN QUI VIVE!
Det franske ordtaket «Qui vive!» kan oversettes direkte til «hvilken side står du på?». Men ordtaket har utviklet seg til å ha en bredere betydning «Observer oppmerksomt for å se etter problemet, løsningen eller muligheten». I denne utstillingstrilogien inviterer vi kunstnere fra rundt om i verden og publikum til å være spesielt årvåkne, holder utkikk med hva som skjer med kloden vår og peker på alternative retninger og løsninger.

Utstillingskonseptet bygger på en erkjennelse om at vi må våkne opp. Vi må i felleskap ta tak i globale problemstillinger som rammer hver og en av oss. Klimakrisen er et godt eksempel på nettopp dette.

Kunstnere som er invitert til å være med i dette prosjektet inspireres bl.a. av lokale og nasjonale problemstillinger, som bl.a. 25 år med demokrati i Sør-Afrika – et land som fremdeles er preget av rasisme og segregering (Berni Searle), økofeminisme, LHBTI-tematikk og likestillingens backlash i Kina (Shi Tou), og overforbruk i Norge og forsøpling i Oslofjorden (Maria Sundby).

En rød tråd og hovedbudskap i denne utstillingstrilogien er diktet «Rise: From One Island To Another” av Kathy Jetn̄il-Kijiner fra Marshalløyene og Aka Niviâna fra Grønland er at det ikke finnes noe «dem» og «oss», men et felles «vi». Vi henger sammen med verden og verden henger sammen med oss. Dan Lin har skapt en video med poetene og dette diktet.

Vi ønsker å skape en utstillingsperiode med tydelige budskap fra forskjellige steder/stemmer i verden. Samtidig kan alle disse temaene finne sitt speilbilde andre steder på jorden, for alt henger sammen.

Det er tydelige årsakssammenhenger mellom bærekraftig utvikling, miljø- og klimakrisen globalt. «QUI VIVE!» setter et spesielt fokus på FNs tverrfaglige bærekraftsmål som likestilling mellom kjønnene (mål 5), ansvarlig forbruk og produksjon (mål 12), stoppe klimaendringene (mål 13), fred og rettferdighet (mål 16) og naturligvis samarbeid (mål 17).

Kunstnerne og Kunstplass er både utålmodige og søvnløse. Kunsten bærer med seg et maktkritisk budskap. Vi vet, ser og ønsker at kunstnere gjennom sin kunst kan inspirere og bidra med sin kreative styrke til positive endringer.

DEL 2 QUI VIVE! åpner 10. oktober og er en del av Oslo World 29.10.-3.11.
Kunstnere: Shi Tou, Berni Searle og Bente Sommerfeldt-Colberg.

DEL 3 QUI VIVE! åpner 21. november
Kunstnerne: Unn Sønju, Heidi Kilpeläinen, m.fl. + HÆRK videoprogram utendørs.

Takk til Kulturetaten, Stiftelsen Fritt Ord og Kulturrådet for støtte til utstillingstrilogien QUI VIVE!

Legg til ekstern kalender…