Boklansering og kunstnersamtale med Henrik Placht

[Bilde]

Velkommen til lansering av Henrik Plachts bok Paintings and Bridgebuilding: Travels from 2002–2019 og samtale med kunstneren.

Henrik Placht er en abstrakt maler som jobber med lange prosesser, tekniske og språklige problemstillinger. Han er forankret i det moderne tyske maleriet og henviser til kunstnere som Gerhard Richter, Albert Oehlen og Sigmar Polke. Placht er også engasjert i sosiale spørsmål og i 2003-2009 bygget han opp det første palestinske kunstakademiet i Ramallah.

Nå lanserer han boken Paintings and Bridgebuilding: Travels from 2002–2019, utgitt på KERBER Verlag Berlin. Boken tar for seg utviklingen av maleriene hans fra den tiden han bygget Kunstakademiet i Palestina og brobygging mellom Israelere og Palestinere. Videre utvikler de seg gjennom Europeiske maleriske problemstillinger til politiske i Nord Korea og Vietnam. I første del av boken vises de siste maleriene han har laget. Disse behandler temaet Permafrost og jordens kjølesystem. Placht er engasjert i miljøspørsmål og hvordan han som kunstner kan artikulere et slikt engasjement gjennom et abstrakt språk og på en slik måte delta og fremme et engasjement for den sårbare situasjonen vår planet befinner seg i.

Birte Kreft fra KERBER Verlag Berlin vil ønske velkommen. Henrik Placht vil samtale med designer Anders Hofgaard fra Node Berlin Oslo og formidlingskoordinator André Gali.

Det blir mulighet til å kjøpe signert bok til lanseringspris og vi byr på forfriskninger.

Legg til ekstern kalender…