Torsdagsforedrag: Punk, pop og Damien Hirst

[Bilde]

Velkommen til foredrag om britisk populærkultur og Damien Hirst

Young British Artists, med Damien Hirst i spissen, var en generasjon kunstnere som gjorde seg bemerket på slutten av 80-tallet og satte et betydelig preg på både pop- og kunstverdenen utover 90-tallet. De fikk en enorm medieoppmerksomhet og nærmest popstjernestatus, de ble omtalt som noe helt nytt, annerledes og særegent britisk, samtidig som det ble trukket linjer til blant annet popkunsten på 60-tallet, punken på slutten av 70-tallet og nittenhundretallets avantgardetradisjon innen kunsten.

Med dette som omdreiningspunkt vil kunsthistoriker Erik Nilsen ta for seg samspillet mellom popkultur og britisk kunst fra begynnelsen av 60-tallet frem til 90-tallet. Han vil se nærmere på hvordan både den amerikanske popkulturen som vokste frem etter krigen og avantgarden som på begynnelsen av nittenhundretallet, ble fanget opp i Storbritannia og på forskjellige måter gjort britisk i løpet av dette tidsrommet.

Erik Nilsen har hovedfag i kunsthistorie fra Universitetet i Oslo. Til daglig arbeider han i Oslo kommunes kunstsamling.

Legg til ekstern kalender…