Presentasjon: Loggbok

Hvordan kan vi ivareta vår felles hukommelse når ting endres? Kan denne hukommelsen ha noe verdi utenom nostalgien? Hvilken rolle kan kunsten ha?

Denne høsten setter Hordaland kunstsenter gjennom en serie presentasjoner og forelesninger fokus på kunstens rolle i forbindelse med samfunnsmessige forandringer. Den tredje presentasjonen i denne serien holdes av kunstnerne Sofia Sundberg og Ingo Vetter, som sammen med Karl Tuikkanen har utviklet prosjektet Loggbok; en parkutforming i Kiruna og kunstnerisk dokument over byens forvandling.

Hva skjer med alle minnene og stedene når halve hjembyen din avvikles og flyttes? I Kiruna vil mer enn to tusen tonn med revet materiale fra tidligere urbane områder bli brukt til et minnessted fullt av spor fra gamle leiligheter, bakgårder og gangveier. Kunstnerne Sofia Sundberg, Karl Tuikkanen og Ingo Vetter kobler historien sammen med nåtiden i det kunstneriske arbeidet Loggbok.

Loggbok er en struktur og et langsiktig konsept for den nye Gruvstadparken i gruvebyen Kiruna i den nordligste delen av Sverige. Utvinningen av jernmalm i Kiruna er en av de mest effektive og framgangsrike i Europa. En konsekvens av den omfattende utgravingen er at det oppstår sprekker i jordoverflaten, noe som har resultert i at halve byen må flyttes innen de neste 25 årene. Buffersonen mellom erosjonen fra gruven og byen vil befinne seg i en tilstand av stadig forandring. Det vil fortsatt være tilkomst for folk, men ikke lenger egnet for verken boliger eller trafikk.

For denne sonen har Sofia Sundberg, Karl Tuikkanen og Ingo Vetter utviklet et parkkonsept som tar utgangpunkt i forvandlingsprosessen, gjenbruk av avfallet fra rivingen, samt gjenværende infrastruktur. Konseptet griper aktivt inn i spørsmål om identitet, historie og minne.

Strukturen vil være åpen for offentligheten fram til erosjonssonen når området. Etter dette vil et gjerde hindre bruk av parken, men strukturen vil være synlige i flere tiår fram i tid.

-
Ingo Vetter er kunstner og professor for skulptur ved University of Arts Bremen. Han stiller ut internasjonalt og samarbeider ofte med andre kunstnere, noe som resulterer i langsiktige prosjekter som Detroit Tree of Heaven Woodshop (2005-d.d.) eller med parkprosjektet i Kiruna (2011 – ca. 2025).

Sofia Sundberg er en tverrfaglig kunstner og pedagog bosatt på Öland, hvor hun jobber deltid som kursansvarlig ved Ölands konstskola. Sundbergs kunstneriske undersøkelser har ført til at hun har sett nærmere på en rekke emner, blant annet hukommelse, miljø, menneskeskapte klimaforstyrrelser og klimaendringer.

Legg til ekstern kalender…