A Festival of Nine Lessons and Carols (kor og orgel)

Oslo Domkirkes Ungdomskor markerer starten av adventstiden med musikk og lesninger etter anglikansk tradisjon. Du får høre vakker musikk skrevet av bl.a. John Tavener, Michael Praetorius Harold Darke, Herbert Howells og Arvo Pärt.

Oslo Domkirkes Ungdomskor
Marcus André Berg, orgel
Sindre Hugo Bjerkestrand, dirigent

Gratis inngang. Kollekt ved utgangen.

Legg til ekstern kalender…