Filosofi på Museet | Avkoloniseringens dilemmaer

[Bilde]

Velkommen til det første av flere torsdagsforedrag under temaet Filosofi på museet, der vi undersøker krysningspunktet mellom filosofi og samtidskunst.

Achille Mbembe har inntatt en ambivalent posisjon i den pågående debatten om avkolonisering av akademia og museumsvirksomhet. Han har på den ene siden uttrykt sterk støtte til et intellektuelt program knyttet til å fremheve betydningen av en genuint universell humanistisk tenkning, men samtidig advart mot at et slikt program i Sør-Afrika og andre steder henfaller til regelrett nativisme. Han stiller seg skeptisk til at tilbakeføring av museale gjenstander og erstatninger for kolonitidens forbrytelser i seg selv kan være restituerende. I dette foredraget vil sosialantropolog Sindre Bangstad ta utgangspunkt i Mbembes arbeider om avkolonisering og stille spørsmål om hva vi kan lære av disse.

Achille Mbembe (f. 1956) er opprinnelig fra Kamerun og er i dag professor ved Wits University i Johannesburg i Sør-Afrika. Han har siden sitt gjennombrudd med On The Postcolony (2001) vært en av de viktigste av nåtidens afrikanske intellektuelle. Mbembe har i sine siste arbeider, og da spesielt i Critique of Black Reason (2017) vært særlig inspirert av tenkningen til Frantz Fanon og Aime Cesaire. I 2020 utkommer Mbembes standardverk om avkolonisering, Out of The Dark Night, i engelsk oversettelse på Columbia University Press.

Sindre Bangstad er sosialantropolog og Forsker I ved KIFO (Institutt For Kirke, Religion og Livssynsforskning) i Oslo. Han har bakgrunn fra forskning i Sør-Afrika og var initiativtaker til Achille Mbembes første besøk i Norge i forbindelse med Holbergdebatten i Bergen i 2018. Bangstad har skrevet og redigert flere bøker, blant annet Hva er rasisme (med Cora Alexa Døving, Universitetsforlaget, 2015), og mottok i 2019 Anthropology In The Media Awards (AIME) fra den amerikanske antropologiforeningen AAA som anerkjennelse for sitt mangeårige bidrag til formidling av antropologisk kunnskap og innsikter i norske og internasjonale medier.

Relevante lenker:
www.newframe.com/thoughts-o…
africasacountry.com/2018/12…


Filosofi på museet – ny foredragsrekke torsdagene fremover

Mange samtidskunstnere jobber i tett dialog med filosofiske og teoretiske ideer, begreper og metoder. Flere filosofer bruker også samtidskunsten for å forklare sine idéer. I denne serien med foredrag retter vi oppmerksomheten mot filosofer og tenkere som har og har hatt innflytelse på hvordan vi snakker og tenker om kunst og som gir oss verbale verktøy til å snakke videre om hva kunsten gjør med oss, hvilken funksjon den har i samfunnet og hvordan vi vurderer den.


Legg til ekstern kalender…