Semispontan burger og bøll

Alt for lenge siden sist, kjære Trondheimsskog. Det er på tide med burger og øl. Vi satser på at det er plass til oss på Løkka.

Legg til ekstern kalender…