Kjell Samkopf 70 år: Amelioration Études (urfremføring)

[Bilde]

KJELL SAMKOPF 70 ÅR
UROPPFØRELSE AV VERKET «AMELIORATION ÉTUDES» (90 min)
EN MASSIV MØNSTRING AV STILLESLÅENDE SLAGVERKERE

Med slagverkensemblene SISU og PINQUINS, Einar Nielsen og Else Olsen S. og en lang rekke andre slagverkspillende venner og kolleger, nye og gamle, raske og langsomme.
Denne jubileumskonserten feirer komponist, slagverker og pedagog KJELL SAMKOPF – en institusjon i norsk musikkliv!

Det blir også BOKLANSERING av tre nye bind i Samkopfs læreverk «En arbeidsbok for vibrafonister og marimbaister».


amelioration → noun
the act of making something better; improvement: progress brings with it the amelioration of the human condition; change for the better, betterment, enhancement, help, benefit, boost, raising, amendment, refinement, reform; relief, easing, mitigation; rectification, correction, righting, putting right, setting right, putting to rights, sorting out, clearing up, remedy, repair, fix, cure, healing, mending, making good, resolution, settlement, redress; informal tweaking, patching up.
opposite: worsening.


KJELL SAMKOPF (f. 1952) er komponist, slagverker og pedagog, og har i 50 år vært sentral innen utviklingen av klassisk slagverk i Norge. Han er utdannet ved Norges musikkhøgskole og Institutt for Sonologi i Utrecht i Nederland. Hans «Praktisk Trommeskole» i tre bind har vært den mest benyttede lærebok for slagverkere siden den kom ut i 1980, og er solgt i mer en 40.000 eksemplarer. Samkopf ledet slagverkavdelingen ved Norges musikkhøgskole i 20 år, og ble Norges første professor i slagverk i 1994.

Som komponist har Samkopf skrevet over 50 bestillingsverk i ulike sjangre: kammermusikk, orkestermusikk, elektroakustiske verk, musikk til dans, film og NRK-produksjoner, musikk til undervisningsbruk og en rekke verk for slagverk. Musikk til dans inntar en sentral plass i Samkopfs produksjon. Han har bl.a. skrevet musikk til 9 helaftens danseforestillinger.
Samkopf har utgitt over 25 CD-er med egen musikk, der hans sonografiske arbeider – med utradisjonelle lydgivende gjenstander – står i en særstilling. Han er fortsatt aktiv som kunstner, og har fortsatt et stort ubrukt kreativt potensial.


Arrangementet skjer i samarbeid mellom Kulturkirken Jakob og nyMusikk.
Fotograf: Caroline Ho-Bich-Tuyen Dang

Legg til ekstern kalender…