Bokkafé

Møt forfatteren Sidsel Wold som i tre år har samlet stoff fra konflikten mellom israelere og palestinere.
I boken gir hun et bilde av hva slags mennesker og grupperinger vi finner bak de daglige overskriftene.

Det israelske samfunnet er svært sammensatt og også fullt av konflikter innad. En jøde fra Marokko ser annerledes på livet enn en jøde med familie fra Polen eller Russland, og en bosetter og en ultraortodoks jøde lever i hver sin verden. Videre er livet for en palestiner i Gaza forskjellig fra tilværelsen i Nablus på den okkuperte Vestbredden. Gjennom møter med hverdagsmennesker fra forskjellige politiske og religiøse miljøer kommer leseren tett innpå det israelske og det palestinske samfunnet.

Legg til ekstern kalender…