Kalenderen for fredag 2. september

  • 19:30 Åpen scene, Sub Scene

    Vi er i gang med et nytt semester med åpen scene på Sub Scene, hver første fredag i måneden.