Atelier Nord ANX

Atelier Nord ANX er Atelier Nords produksjons- og visningsrom for mediekunst. Vi presenterer skiftende utstillinger, videovisninger, egeninitierte prosjekter og samarbeider med nasjonale og internasjonale kunstnere, institusjoner og gallerier.


Dette har skjedd på Atelier Nord ANX…

Torsdag 26. januar

Onsdag 11. januar

Torsdag 15. desember 2016

Lørdag 3. desember 2016

  • 19:00 Shock and Awe – Performance av Ethan Rafal, Atelier Nord ANX

    Shock and Awe er et tolvårig, autobiografisk prosjekt som utforsker forholdet mellom langtrukken krigføring og forfall i hjemlandet. Det er en journal bestående av bilder, tekst og funnede gjenstander som problematiserer skillelinjen mellom forfatter og subjekt, personlige og autoritative historier.

Søndag 23. oktober 2016

  • 10:00 Imagine! Videoverksted for barn, Atelier Nord ANX

    Atelier Nord inviterer til videoverksted for barn fra 10-14 år, helgen 22 og 23 oktober på Atelier Nord ANX. Verkstedet arrangeres I forbindelse med utstillingen It’s All About the Signal med Steina og Woody Vasulka.

Lørdag 22. oktober 2016

  • 10:00 Imagine! Videoverksted for barn, Atelier Nord ANX

    Atelier Nord inviterer til videoverksted for barn fra 10-14 år, helgen 22 og 23 oktober på Atelier Nord ANX. Verkstedet arrangeres I forbindelse med utstillingen It’s All About the Signal med Steina og Woody Vasulka.

Søndag 2. oktober 2016

Lørdag 1. oktober 2016

Fredag 30. september 2016

Torsdag 29. september 2016

Lørdag 24. september 2016