Atelier Nord ANX

Atelier Nord ANX er Atelier Nords produksjons- og visningsrom for mediekunst. Vi presenterer skiftende utstillinger, videovisninger, egeninitierte prosjekter og samarbeider med nasjonale og internasjonale kunstnere, institusjoner og gallerier.


Dette har skjedd på Atelier Nord ANX…

Søndag 18. februar

 • 14:00 Finissage og kunstnersamtale HC Gilje på ANX, Atelier Nord ANX

  Finissage på HC Gilje sin utstilling “Vision in motion – the art of living on a damaged planet” på ANX. Det innledes med en kort presentasjon hvor HC Gilje forteller om utstillingen. Den vil bli etterfulgt av en samtale om utstillingen mellom Gilje og Synne Tollerud Bull.

Torsdag 18. januar

 • 19:00 vision in motion – the art of living on a damaged planet, Atelier Nord ANX

  I vision in motion – art of living on a damaged planet viser HC Gilje videoarbeider som undersøker menneskets innvirkning og plass i verden. Plast, havet og skogen erfares fra uvante perspektiver ved hjelp av et mikroskop, et roterende kamera og laserscanningteknikken LIDAR. Hver innretning er modifisert eller spesialbygget med tanke på én bevegelse – vertikal forskyvning, rotasjon og kretsløp.

Fredag 12. januar

 • 19:00 Konsert med Joakim Blattmann og Ricardo del Pozo, Atelier Nord ANX

  Joakim Blattmanns arbeid med lyd spenner seg fra skulpturelle installasjoner, komposisjon, til audiovisuelle arbeid og konserter. Ricardo del Pozo er utdannet ved Kunstakademiet i Bergen. Gjennom digitale sanntidsbaserte prosesser tar del Pozos arbeider sikte på å adressere de formale aspektene ved innspilt video.

Lørdag 6. januar

 • 19:00 Boklansering og screening med Carousell, Atelier Nord ANX

  Carousell startet i 2012 når de fire videokunstnerne Felice Hapetzeder, Kristina Kvalvik, Marit Lindberg og Henrik Lund Jørgensen snakket om hvor mye materiale de filmet, men aldri fikk brukt i arbeidene sine. En idé om å gjøre noe sammen vokste frem og kunstnerne bestemte seg for å klippe hverandres materiale. Resultatet var en mengde nye verk og sluttføring av sine egne strandede filmer.

Torsdag 30. november 2017

Onsdag 22. november 2017

 • 19:00 Performance: Sverre Knudsen – «Vi», Atelier Nord ANX

  Onsdag 22. november kl. 19 spilles Sverre Knudsens konseptalbum «Vi» i sin helhet på Atelier Nord ANX ledsaget av en blanding av video, slides, statistikk, digresjoner, tilløp til typoesi og ren dada. Mye av innholdet i denne visuelle skisseblokken stammer fra tiden rundt andre verdenskrig – fotografier fra familiealbum, plakater, aviser og historikeren Sverre Hartmanns arkiv over den norsk-russiske nazispionen og danserinnen Marina Lie er noen eksempler.

Lørdag 18. november 2017

Fredag 17. november 2017

Torsdag 16. november 2017

Søndag 12. november 2017

Lørdag 11. november 2017

Fredag 10. november 2017

Torsdag 9. november 2017

Søndag 5. november 2017

Lørdag 4. november 2017

Fredag 3. november 2017

Torsdag 2. november 2017

Søndag 22. oktober 2017

Lørdag 21. oktober 2017