Folkets hus


Dette har skjedd på Folkets hus…

Fredag 9. mars 2018

  • 09:00 Broen til framtiden 2018, Folkets hus

    Klimakonferansen Broen til framtiden finner sted 9. mars 2018 kl. 9-16 i Folkets hus, Oslo.

    Gjennom rapporten «100 000 klimajobber» har vi vist at et grønt skifte er gjennomførbart, med mindre samfunnsøkonomiske utfordringer enn det som ofte forespeiles. På konferansen 2018 får du et nærmere innblikk i framtidens arbeidsplasser, og vi kan love deg både faglig og spirituelt påfyll til å fortsette klimakampen.

Lørdag 3. november 2012

  • 18:30 Gratis kollektivtransport: nødvendig klimatiltak eller utopi?, Folkets hus

    På norsk venstreside og i miljøbevegelsen er det delte synspunkter på gratis kollektivtransport. Planka Oslo ønsker å legge til rette for en kunnskapsbasert og ideell debatt. Kan gratis kollektivtrafikk være et godt og sosialt rettferdig klimatiltak, eller vil det medføre økte utgifter og en forverring av det eksisterende tilbudet? Er gratis kollektivtransport i det hele tatt realistisk? Dette møtet er et av over 70 debatter, verksteder, konserter, filmer og seminarer på …