Kalenderen for søndag 28. august

  • 18:00 Diktkurs med Endre Ruset, Sentralen

    Diktkurs med Endre fokuserer på prosess. Det blir enkle oppgaver med lav inngangsterskel og samtaler om tekstene som skrives på kurset. Kurset gir mestring for samtlige.