Dramatikkens hus

Dramatikkens hus er et kompetanse- og utviklingssenter for ny dramatikk og scenetekst. Vi gir støtte og faglig bistand til skriveprosesser og praktisk utviklingsarbeid, tilpasset den enkelte forfatter eller scenekunstner. Prosjekter i prosess blir jevnlig presentert for publikum på våre to scener. Dramatikkens hus skal også å være et sted for faglig utveksling, utprøving og forskning.


Dette har skjedd på Dramatikkens hus…

Søndag 17. mars 2019

  • 16:00 Lik meg, Dramatikkens hus

    En forestilling for og med ungdom.

    Vi befinner oss i en «ungdomsverden» som veksler mellom garderoben, gymsalen, pillverdenen, sosiale medier og fantasien. Hva skjer med oss hvis vi mister den sanselige og kroppslige kommunikasjonen? Hva skjer med oss når det ytre presset blir en del av det indre presset? Hva er virkelig og hva er sant? Kanskje er vi smittet av et virus?

Lørdag 5. desember 2015

Fredag 4. desember 2015

Søndag 21. juni 2015

Lørdag 20. juni 2015

Fredag 19. juni 2015

Torsdag 21. mai 2015

Lørdag 9. mai 2015

Tirsdag 10. mars 2015

Lørdag 7. februar 2015

  • 16:00 DUB Leviathan: et scenisk seminar, Dramatikkens hus

    Publikum inviteres til nærkontakt med et pågående kunstnerisk utviklings/forskningsarbeid (prosjektprogrammet). Med prosjektet “DUB Leviathan!” som utgangspunkt, håper det å kunne gi noen svar på følgende:

    Hva er scenisk dub? Hvordan kan det som i utgangspunktet var en musikalsk produksjons- og organisasjonsmåte gjøres til tenke- og arbeidsform for teatret? Og omvendt; hvordan kan teateret igjen åpne opp, og utvide en musikalsk genre?