Nytt på skogen: Nye evenement

BLUE RINSE PORTAL EDITION

After a series of encounters before the crazy summer, BLUE RINSE will rattle the speaker cones once again as the days are getting shorter. Lydgalleriet is divided into two separate enclaves – dark blue set against bright white- working together as entry and exit points to where one can be bathed in frequency:

PINE CONE (Magdalena Manderlova & Frida Blomberg)
ESPEN SOMMER EIDE
NARCODE (Felipe Ignacio Noriega)
ARTHUR HUREAU
KNUT OLAI MJØS HELLE
RUDI VALDERSNES & JULIE SILSET
CRAIG WELLS & OMAR JOHNSEN
EIRIK HAVNES
JULIE LILLELIEN PORTER

Generating a sense of self through listening, encountering sound waves, patterns in the ebb and flow, blue wine, localised or all encompassing, saturating the body in resonance, where the sound is never written but begins to write itself.

50 NOK/ KMD GRATIS!

https://www.facebook.com/events/721850384820584/

Bli med på Elvelangs i fakkellys!

Høstens vakreste eventyr finner sted torsdag 20. september! Da arrangerer bydelene langs Akerselva Elvelangs i fakkellys for nittende gang. Hvert år, torsdag nærmest høstjevndøgn, erstattes den elektriske belysningen langs Akerselva med 4000 fakler. Langs den ca 8 km lange turveien fra Frysja ved Brekkedammen til Vaterland på Grønland møter publikum på over 100 ulike kulturinnslag: lyskunst, flammer, installasjoner, musikk og dans. Både profesjonelle og amatører deltar. Publikum kan starte hvor de vil bare man følger strømmen NEDOVER langs elva. Arrangementet er gratis og er støttet av Oslo kommune.

Noen vanlige spørsmål- med svar:

1. Hvor og når skjer de forskjellige opptredenene langs Akerselva?
SVAR: Dette er ikke en tradisjonell forestilling, men en 8 km. lang mulighet til overraskelser og opplevelser. Alt starter kl. 20 og holder på langs hele elva til ca. kl. 23, bortsett fra helt øverst der det avsluttes i 22-tiden (området fra Frysja til Nydalen)

2. Hvor begynner arrangementet og hvor bør jeg begynne å gå?
SVAR: Begynn hvor som helst, men gå NEDOVER! Samtlige innslag starter kl. 20.00, langt over 100 til sammen. Vi anbefaler å starte ved en av hovedcenene. Hele løypa er på til sammen 8 km, og går fra Brekkedammen, Frysja til Vaterland, Grønland.

3. Hvordan er tilgjengeligheten langs Akerselva for rullestoler?
SVAR: Gangstien langs Akerselva er farbar for rullestoler, men det kan være noe bratt og det pleier å være mye folk! Starter man tidlig, er det bedre plass. Noen få, korte omveier kan bli nødvendig.

4. Er det tillatt med salg eller gratisutdeling under arrangementet?
SVAR: Nei. Dette skal være en ren kulturopplevelse uten salg, reklame og informasjonsmateriell. Ingen skal stille seg opp for å selge noe i løypa. Publikum følger den offentlige turveien langs elva, mat og drikke kan kjøpes der det selges til vanlig.

5. Kan jeg opptre eller lage et kulturinnslag på egenhånd?
SVAR: NEI! Dette skjer ved påmelding til komiteen som plasserer innslagene. Stiller man seg opp på egen hånd vil man ødelegge for andre.

6. Er det publikums-toaletter langs ruta?
SVAR: Nei ikke fra arrangøren. Mat, drikke og toaletter finns på bydelenes kafeer og restauranter. Bruk dem gjerne.

7. Skal jeg ta med fakkel?
SVAR: Nei! Arrangøren setter ut fakler på bakken på den ene siden av turveien. Elvelangs er ikke et fakkeltog

Annet man bør vite:
Arrangementet er gratis og arrangeres av bydelene langs Akerselva: Nordre Aker, Sagene, Grûnerløkka og Gamle Oslo
Vis hensyn, ta det rolig og pass godt på barna.
Sett gjerne sykler og paraplyer igjen hjemme
Det opprettes Røde Kors Førstehjelpstasjoner i Nydalen, Vøienbrua, Kubaparken og Vaterland

╱grå – BLÅ

Det grå lokomotivet hamrer videre i 133 bpm, sampling, trommemaskiner og live instrumenter forenes i kampen for å gi deg 4 timer med improvisert techno, frigjørende uforutsigbart og behagelig stabilt.

Gråværet skal møtes hardt mot hardt, kom til et beskjedent opplyst Blå der bassbølgene alltid er på. Vår intensjon er å gi deg akkurat det du trenger på gulvet, uten sikkerhetsnettet at noen har produsert musikken på forhånd. Dette er ikke no representasjon – det er presentasjon.

Gateavisa x Retro pres.The Mover (DE) live! Tordag 20 September! @ Jaeger

Gateavisa x RETRO pres. The Mover

The Mover (PCP, DE) | Daniel Gude | MRD | Frida Sarto

Sometimes you gotta look back to go forward. Gateavisa is back and to celebrate the new era of the magazine they’ve launched a club night and teamed up with RETRO and Daniel Gude to bring one of electronic music’s original innovators to Oslo. It’s right there in his name, embodying the progressive spirit of the original movement some twenty years on. The Mover joins the likes of Carl Craig, Kenny Larkin and Omar S under the RETRO banner which continues to hold up a candle to the legacy of electronic music and DJ culture and its unsung heroes. Local DJs MRD and Frida Sarto complete the line-up.

Read Gateavisas interview with the artist here:
www.gateavisa.no/hope-drape…

The Mover

Marc Acardipane is the creator behind ‘The Mover and co-founder of Planet Core Productions (PCP) well known for his hugely prolific career in electronic music spanning 1989 to the present day.

With the 1990 masterpiece, Mescalinium United – We Have Arrived, The Mover mapped out his sonic blueprints spawning the heavier, hardcore end of the techno spectrum. The global impact and influence of this record were huge and its legacy continues in 2017 with Acardipane’s new ‘Planet Phuture’ imprint. The Mover’s haunted shadow is cast over renowned labels such as R&S, Tresor and Industrial Strength, labels who have put out influential releases which showcase his rich array of aliases.

The Mover’s work channels the everyday dark realities of life into dense, uncompromising soundtracks and rhythm structures with an extraordinary forward thinking vision.

Acardipane’s discography possesses a unique timeless quality, difficult to achieve for many who try to follow in his footsteps. He continues to provide inspiration to electronic music’s generations of today, illustrating the unique and powerful state-of-mind his productions bring forth.

MRD is an emerging artist living in Oslo. He made an appearance at Darkrooms at The Villa and is known for his energetic and dark pulsating techno-sets.

DJ Frida Sarto is an up and coming DJ playing those rough techno beats and noises that makes everyone get the moshpit going.

Retro resident Daniel Gude ties it all together with his massive record collection. Detroit techno, Elektro to the latest underground tunes.tekst

KARNEVALET – OPEN CALL FOR KUNSTNERE!

OPEN CALL FOR KUNSTNERE!

NO: (English below)

Bli med 3. mars i feiringen av vårt interkulturelle samfunn!

Vi inviterer deg til å delta i KARNEVALET med dine mest eksperimentelle, karnevaleske, fantasifulle, metamorfe, poetiske og/eller provoserende kunstprosjekter.

Feiringen er en protest mot begrensninger av vår frihet og kreativitet, mot kontrollsamfunnet, konsumerisme og et utdatert menneskesyn.

Gata er vår – så la oss ta den tilbake og bruke den!

SØKNAD >>> www.karnevalet.no/open-call…

CARNIVAL UNION VIL VÆRE ANSVARLIG FOR:

Kuratering og regi av karnevalsparaden
Transport- og reiseutgifter (hvis mulig)
Lager før og etter paraden (max 1 måned)
Kommunikasjon og PR
Dokumentasjon

Merk at Carnival Union IKKE har mulighet til å bidra med støtte til å dekke produksjonskostnader og lønn.

OM KARNEVALET:

Prosjektet KARNEVALET handler om interkulturalitet fordi dette er et av de store politiske smertepunktene i vår tid. Carnival Union jobber ut i fra en forståelse av at kreativitet, lek og kunstnerisk praksis kan være revolusjonerende verktøy for å skape nye fellesskap, nytt språk og nye forestillinger om fremtidens muligheter. Vi mener at kunstneriske strategier kan gi en utdypende erfaring i vår kulturelle forståelse – når et språk, være seg estetisk, fysisk, eller politisk, møter et annet.

Carnival Union bruker karnevalstradisjonen som en kunstnerisk og politisk motstandsstrategi for å protestere mot nyliberale, nasjonalistiske, diskriminerende og rasistiske bevegelser i Norge og Europa. I prosjektet vil vi aktivere en eksperimentell kreativ plattform hvor det interkulturelle samfunn feires og blir synlig som en positiv, nyskapende, kreativ og samlende kraft.

Prosjektet er et samarbeid mellom en rekke kunstnere fra ulike kulturelle fagfelt, teoretikere, skoleklasser, ungdomsklubber, innvandrerorganisasjoner, aktivister og pedagoger med flere. Deltakere i prosjektet vil være barn, unge og voksne fra forskjellige sosiale grupper hvor fellesskap, deltakelse og inkluderende praksis vil synliggjøre nye interkulturelle uttrykk.

KARNEVALET er basert på de europeiske karnevalstradisjonene, men i en aktualisert form. En kjerne i karnevalskulturen er at kunst, kreativitet og frihet skal være for alle, både i et deltakende og utøvende perspektiv.

Prosjektet KARNEVALET vil gå gjennom tre forskjellige faser. I fase 1 arbeider prosjektets deltakere med interkulturelle tema i workshops der de lager kostymer, masker, objekter, skulpturer, bilder, bannere, bevegelse, lyd eller lys til karnevalsparaden. Fase 2 er selve karnevalsparaden i Oslo sentrum 3. mars 2019 der alle individer og grupper som har utviklet forskjellige ting og uttrykk vil samles for å delta i paraden og gatefestivalen. Fase 3 finner sted i form av en utstilling på Interkulturelt Museum hvor alle som har deltatt i prosjektet vil kunne vise tingene og uttrykkene sine på en eller annen måte.

KARNEVALSPARADEN:

Paraden vil starte med en karnevalesk appell ved Vaterlandsbrua på Grønland i Oslo for så å bevege seg gjennom byen, via blant annet Stortinget og andre steder som er viktige i Oslos kulturhistorie, for å ende tilbake ved Vaterlandsbrua. I paraden vil vi bevege oss sammen gjennom byen mens vi bærer eller har på oss tingene vi har laget og utfører diverse handlinger som har blitt arbeidet fram med kroppen, stemmen etc.

Ved paradens slutt vil vi arrangere en gatefestival.

OM CARNIVAL UNION:

Carnival Union er et kunstnerisk samarbeidsprosjekt som består av Venke Aure, Hanan Benammar, Gidsken Braadlie, Camilla Dahl, Marius von der Fehr, Lisa Pacini, Pia Maria Roll og Vigdis Storsveen. Gruppen har bakgrunn innen visuell kunst, performance, forskning, scenekunst, lydkunst og aktivisme.

Carnival Union jobber ut i fra en forståelse av at kreativitet, lek og kunstnerisk praksis kan være revolusjonerende verktøy for å skape nye fellesskap, nytt språk og nye allianser. Vi sammenstiller vår kunstneriske frihet med idealet om en mulig frihet for alle. Vi ønsker å utfordre oss selv, våre kunstnerkollegaer og våre lokalsamfunn med eksperimenter, samarbeid, tenkning og felles eierskap.

KONTAKT:

carnival.union.oslo@gmail.com

MER INFO:

www.karnevalet.no


EN:

OPEN CALL FOR ARTISTS!

Join the celebration of our intercultural society the 3rd of March!

We invite you to participate in KARNEVALET with your most experimental, carnivalesque, imaginative, metamorphic, poetic and/or provoking creations.

The celebration is a protest against limitations of our freedom and creativity, against a society of control, consumerism and bigotry.

The streets belong to us – so let’s take them back and use them!

APPLICATION >>> www.karnevalet.no/open-call…

CARNIVAL UNION WILL BE RESPONSIBLE FOR:

Curating and parade choreography
Transport and travel expenses (where possible)
Storage before and after the parade (max 1 month)
Communication and PR
Documentation

Please note that Carnival Union is not able to cover production costs or remuneration.

ABOUT KARNEVALET:

KARNEVALET is about interculturalism, because this is one of the major political issues of our time. Carnival Union’s work comes from an understanding that creativity, play and artistic practice can be revolutionary tools to create new communities, new languages and new alliances. We believe that artistic strategies can provide profound experience in our understanding of culture – when a language, be it aesthetic, physical, or political, meets another.

Carnival Union uses the carnival tradition as an artistic and political strategy of resistance to protest against neoliberal, nationalist, discriminatory and racist movements in Norway and Europe. In the project we will activate an experimental, creative platform where our intercultural society is celebrated and becomes visible as a positive, innovative, creative and unifying force.

The project is a collaboration between a number of artists from various cultural fields, theorists, school classes, youth clubs, immigrant organisations, activists and educators among others. Participants in the project will be children, young people and adults from different social groups where community, participation and inclusive practice will highlight new intercultural expressions.

KARNEVALET is inspired by the European Carnival traditions in that art, creativity and freedom should be for everyone, both in a participatory and executive perspective.

KARNEVALET will move through three different phases – participatory workshops, the carnival parade and street festival the 3rd of March 2019 and finally an exhibition at Intercultural Museum where anyone who has participated in the project will be able to show their things and expressions in one way or another.

CARNIVAL PARADE:

The parade will start with a carnivalesque appeal at Vaterlands Bridge in Grønland, Oslo before commencing through the city, passing the Parliament and other landmarks important to Oslo’s cultural history, to end up back at Vaterlands Bridge. In the parade we will move together through the city as we carry or wear the things we have made and perform various actions using our bodies, voices, etc.

At the end of the parade we will arrange a street festival.

ABOUT CARNIVAL UNION:

Carnival Union is a collaborative art project whose members are Venke Aure, Hanan Benammar, Gidsken Braadlie, Camilla Dahl, Marius von der Fehr, Lisa Pacini, Pia Maria Roll and Vigdis Storsveen. The group has background in visual arts, performance, research, theater, sound-art and activism.

CU is based on the understanding that creativity, play and artistic practice are tools for creating new ideas, languages and alliances. We conjoin our artistic freedom with the idea of ​​freedom for all. Our aim is to challenge ourselves, our fellow artists and our communities through collective processes, experimentations, thinking and shared ownership.

CONTACT:

carnival.union.oslo@gmail.com

MORE INFO:

www.karnevalet.no

ALARM

ALARM! 22.9.2018 5 pm Stancija Mani, Hrelji 45, Zminj, HR
A reflection on Echoes from invisible Landscapes
co-funded by the EACEA Creative Europe programme (smaller scale cooperation projects) with the kind support of the Alp-Adriatic Alliance
Art, culture, performance, sound and language have the power not just to reflect society but also to instigate change and thus to shape it.
Europe in 2018 is far from the liberal role model many want it to be, and thought it was.
Society is fragmented and fundamental principles of living together in a respectful and democratic, diverse and shared community are being called into question, indeed undermined. Fear-mongering and ignorance in the face of human need are being imbued with political acceptability as right-wing nationalist parties are elected into governments across Europe.
The flood of migrants, whose reasons for fleeing their countries are often rooted in Western colonial exploitation and failure to help in time, is seen as a threat.
Threatening, though, is the separation, the “us and–them” mentality, the endorsement of differences in rights and privileges based on where you were born.
ALARM! The evening and its underlying concept are a reminder, a discourse, a call to the most basic elements of humanity and society.
The situation we are in should not be marked by political preference or allegiances but by the most basic, fundamental facts of living together that make society possible.
ALARM! Art, culture and discourse can and do instigate change. As practices and platforms, individual instances of creativity with broader resonances, they can reflect, distill, formulate and emanate not just their immediate context but also collective histories and future possibilities.
ALARM! The evening will commence with a reception, followed by a podium discussion between Dragica Rajcic and Johann Pätzold, hosted by Colette Schmidt, a cultural journalist who writes for the Austrian Der Standard and lives in Vienna. She also specializes in reporting on far-right extremist movements, human rights and the politics and culture of remembrance. As an author, she is a member of the Austrian theatre collective Theater im Bahnhof. Dragica Rajcic is a Croatian poet and thinker who lives between Austria, Switzerland and Croatia. She writes in the German she learned when she moved to Switzerland; the title of her first published volume of poetry reflects the linguistic and semantic background: Halbgedichte einer Gastfrau. Her work moves intellectually in the frictional space between syntax and semantics, between the expected and the other, between foreignness and the concept of home. Her partially autobiographical writing illuminates the concept of the generality that can grow out of an own trajectory and the shared elements inherent in individuality. Johann Pätzold is a musician and composer and an active member of Sea-Eye, an organization dedicated to saving migrants from the Mediterranean Sea. He worked on a lifeboat and recently published a number of statements online, answering questions posed to him during and after his time at sea. His stories and language reflect the potential brutality in our societies and nonetheless shine with the hope of an absolute imperative amongst some of us to help those less fortunate than ourselves. Sandra Kocuvan is an EU project advisor and represents the cultural department of the Austrian state of Styria in its external and foreign relations. She is also a member of the Alp-Adriatic Alliance commitee.
ALARM! Art, music, discourse and social change are incredibly broad concepts and the evening does not intend to cover comprehensively any single aspect of any of the greater spheres. The evening brings audiences and participants together in a reflective space combining dialogue and performance.
ALARM! Following the live conversation and audience conversations, there will be a short break followed by musical performances by Tamara Obravac with Uroš Rakovec, Tibor Szemzö, Jure Tori, Roberto Paci Dalo, Darla Smoking, Benjamin Finger, Mia Zabelka and Zahra Mani.

PROGRAMME
17:00
ALARM!
Podium discussion hosted by Colette Schmidt, journalist Der Standard
Participants
Dragica Rajcic, poet
Johann Pätzold, Sea-Eye
Sandra Kocuvan, Land Steiermark Kultur and Alp-Adriatic Alliance
19:00
ECHOES AND RESONANCES
Jure Tori
Tamara Obrovac & Uroš Rakovec
Tibor Szemzö
Roberto Paci Dalo
Benjamin Finger
Mia Zabelka
Zahra Mani
Darla Smoking

ALARM is hosted by Mani d.o.o. in the context of Echoes from invisible Landscapes in cooperation with KlangHaus Untergreith

Oslo Whiskyfestival 2018

Mer informasjon: www.owf.no
Billetter:
Billetter kan kjøpes på forhånd her, eller i døren.
Billettpriser 2018 :
Inngangsbillett – dagsbillett : kr. 500,-
– todagers billett : kr. 650,-
Seminar : 300,-
Garderobe : Kr. 20,-
Nye bonghefter med 5 bonger: : Kr. 125,-

Inngangsbilletten inneholder:
– festivalakkreditering
– 10 bonger (dagsbillett) eller 15 bonger (todagersbillett)
- 1 ‘pit-stop dram’ bong (dagsbillett) eller 2 ‘pit-stop dram’ bonger (todagarsbillett)
– 1 Oslo Whiskyfestival ‘nosing’ glass
– festivalhåndbok (med ‘best-i-festival’ stemmeseddel)
– 1 penn
- Oslo Whiskyfestival på Facebook

Perturbator (FR)

Synthwave, darksynth, neon metal, cyber-organisk krautrock, industriell metal, retro future. Adjektivene er mange der Perturbators musikk omtales.


Loppemarked Kjelsås Skole

Loppemarked på Kjelsås!

Lørdag 22/9 – 11-16,
Søndag 23/9 – 12-16

Innlevering av lopper i skolegården fra fredag 21/9 kl 17.

Psykisk Tortur med Lasse Marhaug

Psykisk Tortur er Lars Nicolaysen på trommer og Ronny Wærnes på vokal og elektronikk. Opprinnelig et industrielt prosjekt dannet i 1984 i Bodø, som gjenoppstod 20 år senere under Nødutgangfestivalen i 2006. Lydbildet er dominert av trommer, vokal, akustisk generert feedback og elektroniske lyder. Duoen har spilt på flere avantgardefestivaler i Norge og utland, samt gitt ut plater i Tyskland. Nå samarbeider de gjerne med Norges støygeneral Lasse Marhaug.

Musikk fra Norge har anmeldt sisteplata til Psykisk Tortur:
[…]Dette er herlig musikk for de som virkelig liker rytmisk støy, og til alle andre som er åpent for å bli utfordret litt i musikksmaken[…]

SORT KANAL – Roskildefestivalen 2018

Mye piss på årets Roskildefestival, men Sort Kanal har plukket ut noen av de fineste nyresteinene for deg! Nok engang har Sort Kanal lusket rundt i bakgatene til Roskildefestivalen og serverer i kveld et lite knippe av de artistene som jeg husker best. Vi skal hilse på den japanske legenden Yasuaki Shimizu, og flere japanske legender ved Boris og Merzbow. Vi skal høre egyptisk impro-psykedelia med The Dwarfs of East Agouza. Og ikke minst vår egen Paal Nilssen-Love som leverte de aller beste konsertene i tre forskjellige konstellasjoner. Eminem – hva er det for en fyr??? Bruno Mars – huffda! Programleder er Trond Bremnes og spacepilot og bidragsyter er Ida Brenna.

Mye piss på årets Roskildefestival, men Sort Kanal har plukket ut noen av de fineste nyresteinene for deg!

Kua og alien hører med!

Echoes on the road – live performances

Echoes on the Road 18th – 21st September 2018
curated by Enterprise Z
in the context of
Echoes from invisible Landscapes, a smaller scale cooperation project co-funded by the EACEA
Echoes from invisible Landscapes was launched in July 2016 as an interdisciplinary cultural network spanning the Alp-Adriatic region with curatorial partners from Austria, Slovenia, and Croatia. Enterprise Z invited artists and project participants to collect acoustic “images” from the region and collated them in a sound map, which has been used as the basis for various performances and workshops in the course of the project. The Sound of Europe was conceived as an archive for the acoustic echoes of the region.
Now, approaching the end of the project, Enterprise Z has taken stock of the sonic fragments and is bringing them back into the regional landscape.
Journey
On the 18th September 2018, 3 groups of musicians will set off in retro camper vans to carry live resonances of the Alp-Adriatic region through the landscape.
Starting in Austria, Slovenia and Croatia, each camper van will visit various public spaces, some of which will be announced and some of which will be spontaneous interventions. The artists on board will play for passers-by, engage in dialogue with people and places, and move on.
The process is an ongoing exchange, a dialogue between sounds and places, and between people. The performances can entertain, irritate, fascinate or instigated questions and conversation.
The project is an artistic journey whose essence is in the process, the travel, the encounters and the landscape.
Participants
Austria camper van
Mia Zabelka , Benjamin Finger, Viv Corringham, Peter Zach
Slovenian camper van
Jure Tori, Darla Smoking
Croatian camper van
Zahra Mani, Roberto Paci Dalo
Arrival
On the 21st September 2018, the vans come together at Hrelji 45 in Istria, where Echoes partner Mani d.o.o. and Enterprise Z will host the artists and visitors in an informal exchange between artists, participants and visitors.

Utstilling – “ENCLAVES” (“Enklaver”) på Galleri Schaeffers Gate 5

Utstilling – “ENCLAVES” (“Enklaver”)
kunst av John Dempsey (USA)
og Debra Dow-Iwanusa (USA)
20.-30. september, 2018
GALLERI SCHAEFFERS GATE 5
Schæffers gate 5 • Sofienberg 0558 Oslo • Norway
http://schaeffersgate5.no

Vernissage: kl 18-20 torsdag 20. September

Åpningstider: kl 15-19 onsdager, torsdager & fredager
kl 12-16 lørdager og søndager

schaeffersgate5@gmail.no
mobil tlf (+47) 45218078
trikk 11, 12, 13 til Schous plass
Galleriet er i sidegaten Schæffers gate, like ved Toftes gate og Sofienbergparken

DEBRA KAY DOW-IWANUSA _(BFA, MFA grafikk) _ble født i Saginaw, Michigan og vokste opp i Sedalia, Colorado. Hun bor nå i Poughkeepsie, NY. Debra er inspirert av grafikere Peter Milton, David Becker, Helen Frankenthaler og Michael Mazur. Som hennes slektning Arthur Wesley Dow, stammer Debras inspirasjoner fra naturen med sine variasjoner, balanserte farger og former. Debra har fått flere stipender, og hennes kunst er inkludert i diverse internasjonale samlinger.

JOHN DEMPSEY (BFA, MFA) ble født i Detroit, og bor nå i Flint, Michigan, hvor han har hatt atelier i over 25 år. Han har undervist kunst (maling, tegning) og design på Mott Community College. og underviser nå som tegning instruktør på the College for Creative Studies i Detroit, Michigan. Han har også studert maling på Wayne State University og Arizona State University. Maleriene hans er inkludert i diverse samlinger, inkl. Flint Institute of Art og South Bend Museum of Art, og er også representert i offentlig, private og bedriftseide kunstsamlinger (Pfizer, General Motors, mm)
http://johndempsey.net

DEBRA KAY DOW-IWANUSA – ARTIST STATEMENT (engelsk)

This is my visual testimony to the marks left on the earth’s surface by the ravages of global warming caused by man’s willful ignorance and disregard for the environment in the pursuit of personal and corporate greed. This is also about the current US Government and the domestic and international political realities that drive the administration’s agenda – one that is the embodiment of the willful ignorance and denial of climate change and its subsequent effect upon the environment in the insatiable pursuit of personal and corporate greed.
- Debra Kay Dow-Iwanusa, 2018

JOHN DEMPSEY – ARTIST STATEMENT (engelsk)

Our complex contemporary environment conspires to create a discontinuous experience of place. We occupy our environment sequentially, by immersion and over real time, temporally, spatially and causally. Moving through this variety of industrial, post-industrial, modern and post-modern environments we work to resolve landscape and nature into an understanding of place. The work here at Galleri Schaeffers Gate 5 attempts to visually explore and chronicle this complex circumstance of place.
—John Dempsey, 2018


Studio / Galleri Schaeffers Gate 5
Schæffersgate 5
0558 Oslo
NORWAY
www.schaeffersgate5.no
(+47) 45218078

VOOMUSP september

Sommeren er nesten ikke over! September-utgaven av Vålerenga og omegn midtukeskogspils er plutselig her.
Vi møtes på Galgen. God mat har de også.
Alle er velkomne uansett om de bor der eller ei.

Kurs i reperasjon og redesign med Heidi Bjørnsdotter Thorvik

Du må ta med eigen symaskin, klær du ønsker og reparere og/ eller gamle klær/tekstiler du vil lage noko nytt av. Tynnare ullplagg som er vaska feil er til dømes perfekt dersom du vil arbeide med ull. Skal du lage skjørt treng du 2-3 bukser i din str el større.

Du må også ha med synåler, stoffsaks, knappenåler, matpapir (mønsterpapir) og sytråd. Det du elles treng tek eg med. Bortsett frå symaskin har eg også utstyr du kan låne.
Du kan vere både nybegynnar og ha syerfaring frå før.
Her er link til nettsider og bilder: www.xn—vlt-0na.no/vlt/2017…

Pris:
400,- for medlemmer i Framtiden i våre hender.
550,- for ikke medlemmer.
Kurset blir subsidiert av Framtiden i våre hender (Ordinær Pris. 950,-)
Innbetaling til: Framtiden i våre hender Bærum.
kontonummer: 12540529262

Sted og tid:
20. oktober klokka 10:00 – 17:00
Låven på Gjettum Gård.
Gjettumveien 125
Stor parkeringsplass og i underkant av ti minutter å gå fra Gjettum t-banestasjon.
tekstuniverset.blogspot.com…

Noe du lurer på vedrørende det praktiske rundt arrangementet:
Kan du kontakte:
(frivillig i framtiden i våre hender i Bærum)
jorunn@tekstuniverset.no
+47 97 123 102

Spørsmål vedrørende selve kurset:
thorvik.heidi@gmail.com

www.xn—vlt-0na.no
Her er link til hennes faceside:
Følg gjerne Vølt på Facebook og Instagram
Hun har også en faceside og instagramkonto
@heidiBjørnsdotterThorvik
@voelt.no
CV:
www.xn—vlt-0na.no/pagecv/

Kunst og performance workshop med Gluklya i Oslo

Vil du lære mer om kunst og performance og være med i KARNEVALET ?
Den Russiske kunstneren Gluklya (Natalya Pershina-Yakimanskaya)kjent fra bland annet Manifesta 12 Palermo 2018, Venezia biennalen 2015 – søker personer som vil delta i workshop med henne i oktober 2018, som en forberedelse og del av "Karnevalet – en interkulturell feiring "som vil finne sted i Oslo mars 2019.

Dato for workshop er 1., 2. og.3. oktober.

Tid: Kl. 11.00 til 17.00 med pause mitt i ca 13.30.
Sted : Vandaler forening, Hovinveien 10

Det er en unik mulighet for å lære mer om kunst gjennom å jobbe tett med en internasjonalt anerkjent kunstner og samtidig bli del av verket!

Workshopen har som mål å skape kunstneriske objekter, rekvisitter, slagord, T-skjorter, etc for Karnevals prosesjonen som skal være den 3.mars 2019 og tar formen av en kunstnerisk verksted der alle deltar sammen med med kunstneren.

Verkstedet starter med samtaler og tegning og går videre derfra for å ta fysiske former i forskjellige materialer som tekstil, tre, papir, maling.

Gluklyas workshop er noe levende; det er i en tilstand av å bli til, en prosess som avhenger av hvilke som deltar i workshopen.
Gluklyas workshops kombinerer kunst, samfunnsvitenskap og progressiv pedagogikk, og gir mennesker med all slags sosial bakgrunn muligheten til å lage kunst sammen.

Arbeidet i Gluklyas workshops retter seg mot å finne en visuell form for å uttrykke blandede, kompliserte eller negative følelser om samfunnet, og hvordan kommunisere med samfunnet rundt seg på en annerledes måte med kunstneriske metoder og om mulig finne ut hva mannen i gata har for forslag til et samfunn som er mer menneskelig, rettferdig, vakkert, interessant og mer åpent for fremtiden.
Hennes seneste performance , den seneste produksjonen fra Utopian Unemployment Union, var The Carnival of oppressed feelings "(ung “Karnevalet av undertrykte følelser” ) som er resultatet av Gluklyas møte med flyktninger som bor i Bijlmerbajes, et tidligere fengselskompleks (i Amsterdam, Nederland. Utopian Unemployment Union tar formen av en kritisk plattform, et rom for å fremme sosial innovasjon der tanke blir virkelighet.

Gluklyas workshop er en del av KARNEVALET – et kunstnerisk prosjekt arrangert av kunstnergruppa Carnival Union . Karnevalet er en feiring av forbindelsen mellom interkulturalitet og kreativitet. Karnevalet vil være et bredt samarbeid mellom ulike kunstnergrupper/institusjoner, skoler og barnehager i Oslo, Interkulturelt museum med flere. Karnevalet vil bevege seg gjennom Oslo sentrum og ende opp på Grønland i mars 2019. Kunstnerne i prosjektet vil i samarbeid med deltakerne utvikle workshops for å lage objekter, musikk og bevegelse m.m. www.karnevalet.no

Arrangementet er gratis men det er begrenset med plass. Vil du delta ta kontakt og registrer deg via mail til koordinator for prosjektet: send mail til carnival.union.oslo@gmail.com

Gluklya (Natalya Pershina-Yakimanskaya) bor og arbeider I St.Petersburg Russland og Amsterdam.
Hun regnes som en av pionerene innen russisk performance kunst og er en av grunnleggerne av kunstnerkollektivet The Factory of Found Clothes (FFC) som bruker installasjon, performance, video, tekst og samfunnsforskning for å utforske relasjoner mellom det interne og eksterne, og det private og offentlige. Siden 2003 har Gluklya også vært en av grunnleggerne og er et aktivt medlem av Chto Delat?
Gluklyas arbeider har vært utstilt i Russland og i utlandet i mange gruppeutstillinger og separatutstillinger Bland andre kan nevnes , Copresence Manifesta 12 Palermo 2018, Hero Mother, Berlin (2016), Universal Hospitality (2016), Vienna; Feminism is Politics, Pratt Institute, NY (2016) og “Clothes for Demonstration Against False Election of Vladimir Putin”, 56th Venice Biennale of Art, All the World’s Futures, curated by Okwui Enwezor (2015)Debates on Division: When the Private Becomes Public, Manifesta 10, Public Program, St. Petersburg (2014),Wings of Migrants, Gallery Akinci, Amsterdam (2012).

Do you want to learn more about art and performance and be a part of Karnevalet?
Take part in the workshop with Gluklya Natalia Pershina-Yakimanskaya in Oslo!
This is a fantastic opportunity to learn more about art and performance as well as being creative together with one of the most prominent artists in the field today!

Dates: 1. 2. and 3. October 2018

Time: from 11.00 till 17.00 (with a break in the middle)

Place: Vandaler forening, Hovinveien 10,
The workshop is free of charge but there is limited space, so if you want to participate please register to : carnival.union.oslo@gmail.com

The workshop aims to create objects, costumes , banners, slogans etc for KARNEVALET (the "Carnival ) a project involving diverse organizations, youth clubs, schools as well as educators, activists, researchers and artists,that will manifest as workshops, and a parade taking place in the center of Oslo March 2019 www.karnevalet.no

Gluklyas projects often involves a lot of people from many different backgrounds and uses performative demonstration in order to learn how to find the artistic visual form to express mixed, complicated or negative feelings about the society – and people transforming them to the artistic form. The objects created in the workshop allow us to communicate with the society differently, touching more hidden, sophisticated layers of the social organism, finding other language compare with the banal language of daily media .

The workshop at Vandaler will start with conversations and drawing and go on from there to take physical forms in different materials like textile, wood, paper, paint. The works created will then take part in the public parade in Oslo 2019.

Gluklya’s workshop is something alive; it is in a state of becoming, which means it really depends on who will be the partners and participants!

Gluklya’s Utopian Unemployment Union is a project uniting art, social science, and progressive pedagogy, giving people with all kinds of social backgrounds the opportunity to make art together. Her latest performance is the latest expression of this Union. The Carnival of Oppressed Feeling is the outcome of Gluklya’s encounters with refugees living at Bijlmerbajes, a former prison complex (in Amsterdam, the Netherlands.

Natalia Pershina-Yakimanskaya (artist name Gluklya) is considered as one of the pioneers of Russian Performance and Feminist artistic practice. At present she lives and works both in her birth town Petersburg and in Amsterdam. Gluklya cofounded the artist collective ‘The Factory of Found Clothes’ (FFC) – using conceptualized clothes as a tool to build a connection between art and everyday life and the ‘Chto Delat?’ group, of which she has been an active member since 2003. In 2012, the FFC was reformulated into ‘The Utopian Unemployment Union’, a project uniting art, social science, and progressive pedagogy, giving people with all kinds of social backgrounds the opportunity to make art together. In her projects, Gluklya addresses the personal stories of her characters, analysing them and revealing the conflict between political systems and a person’s inner world.
Gluklya has recently exhibited a.o. in Co Presence Manifesta 12 Palermo 2018,
All the World’s Futures’, curated by Okwui Enwezor at the 56th Venice Biennale, Manifesta 10 Public Programme, MMOMA Moscow, MUMOC Vienna, Shedhalle Zurich, ACC Galerie Weimar, HOME Manchester, Pratt Institute New York, MOMA New York (talk).

ADDIS PABLO (JAM) at Melahuset

Reggae Royalty coming to Oslo!!

Melahuset & Reggae Regular proudly presents:
ADDIS PABLO (JAM)
playing on the Roastfish & Cornbread Sound System
alongside KingsTone (Selecta Harmony & Dominic Reuben)

Sattaday 15th September
22.00 – 03.00
riddim tax: kr 100 (!)
@ Melahuset, Mariboesgate 8 (vis a vis Rockerfeller)

The son of the foundation cornerstone musician and producer Augustus Pablo, Addis Pablo continues the works and has been playing, producing and touring for the last ten years. This is the first time he appears in Norway!

After totally selling out the esteemed Jazz Café in London earlier this year, Addis Pablo had a busy summer playing at all the major reggae festivals in Europe. Rockers International Camp is now ready to bless Oslo too!

ADDIS PABLO:

Addis Pablo is a melodica player and composer from Jamaica. The son of the legendary Augustus Pablo, Addis and his sister Isis carry on their father’s musical heritage being in charge of their Fathers Estate, creating events such as the Augustus Pablo Tribute in Jamaica and contemporary art exhibits by Isis in Japan.

Addis following in his fathers footsteps has been producing his own music since 2008 and touring globally for 6 years, his debut album titled “In His Father’s House” was released in 2014 and was received world wide with high ratings. The project featured other Jamaican artists such as Exile Di Brave, Earl 16, Prince Allah, Chezidech, and more. Some of the his other projects include Suns of Dub x Walshy Fire Major Lazer Mixtape (2013), Sizza x Suns Of Dub “Jah Jah Solve Dem” (2014), and Suns of Dub “Far East Mixtape” with Mighty Crown (2015), and his most recent projects “Majestic Melodies” mixtape (2017) and the Majestic Melodies Ep (2018)

Addis’ tours have taken him through out the world delivering his father’s music and memory to his father’s fans as well as delivering his own music to a new generation of fans. He has toured throughout Europe, The UK, The United States , Hong Kong, Singapore. Malaysia Indonesia and Japan. He has opened for acts such as Inner Circle,The Mighty Diamonds and Earl Chinna Smith. Addis has been featured on major international reggae festivals including Garance Reggae Festival, Reggae Jam, Reggae On The River, and Uppsala Reggae Festival in Sweden.

Recent highlights include Addis Pablo selling out the Jazz Cafe in London in April of 2018. In June of this year, Addis and his sister Isis Swaby payed tribute to Pablo at the Apple Store in Williamsburg Brooklyn with a DJ Set by Isis and performance by Addis. They were also invited to speak about their Father at a Sonos (Speaker Brand) Event celebrating International Reggae Day on July 1st .

Oslo kulturnatt: D-lovely // Glasshuset

D-lovely presenterer jazz med en nerve som får fram det beste i musikken til en av populærmusikkens største komponister; Cole Porter. Frontet av Gro-Marthe Dickson fremfører kvartetten i sine egne arrangementer et blandet repertoar av kjente og ukjente perler fra komponistens rikholdige katalog.

Dørene åpner kl 20:00, konserten starter kl 21:00

Besetning:

Gro-Marthe Dickson – vokal
Aksel Westlund – gitar
Håkon Norby Bjørgo – kontrabass
Magnus Sefaniassen Eide – trommer

Øs Pøs Party m/ …

TURBO REMASTERED
speller 80-tallets rockehits med øs, pøs og høy partyfaktor.
Turbo ble dannet på 80-tallet som et skoleband. Etter ikke å ha spilt sammen på 30 år, gjenoppsto bandet som Turbo Remastred i 2016.
Du kan forvente låter av blant annet AC/DC, Motorhead, Kiss, Raga Rockers og Judas Priest, samt lengre medleys med de beste norske 80-talls rockelåtene.
FACEBOOK

OTTAWA TANK
speller energifylt rock med skikkelig trøkk og ballader gjennom både egne og coverlåter,
godt inspirert av 70-talls Hard Rock-helter som Deep Purple, Thin Lizzy og Bad Company og selveste Beatles.

ACES´ «Guilty Pleasures» Party med de gode rockelåtene fra 80 & 90-tallet!

Det er 1,5 år siden Aces rocka ned Gamla. Det var stinn brakke og masse trøkk.

De stiller i år igjen med de gode låtene fra 80 90- tallet,
så føl gåsehuden på hits som Whitesnake´s «Here I Go Again», Toto´s «I Will Remember»
og kjenn rockefoten sparke inn døra med Scorpions «Rock you Like A Hurricane»
eller Wig Wam´s «In My Dreams».

Intet rocketiår forblir tørt når partybandet fra partybyen Drammen gjester Oslos partybrakke.

WEB:“http://www.acespartyband.no/”
FACEBOOK

Metronomicon Audio Minifestival | BLÅ

BLÅ | TORSDAG 20. SEPTEMBER 2018 | 20:00 | CC:200 | ID:20
METRONOMICON AUDIO MINIFESTIVAL

Metronomicon Audio er et lite plateselskap som holder til i Oslo. Forresten, strengt tatt er det ikke et plateselskap, men en forening med et 20-talls aktive medlemmer og en lang rekke løsere tilknyttede som sammen har som mål å lage ny og interessant musikk. Foreningen nærmer seg utgivelse nummer 100, og denne kvelden blir det slippfest for langspillern “Singing with the Center of the Universe”.

Bandene som spiller opp for kvelden er:
Captain Credible
Center of the Universe feat. WHALESHARKATTACKS, Koppen, Barry Kavanagh, S.L.Y.C.
S.L.Y.C.
Magnus Moriarty™
Hanny
DJ Oui Oui
DJ Fortell Dem

Nils Frahm

Hovedstadens Frahm-fans hadde ventet lenge, men da han tidligere i år besøkte Oslo og Sentrum Scene, trollbandt han publikum. Kvelden endte med stormende jubel og trampeklapp.

Sist var han på turné med sitt kritikerroste album «All Melody» og dette albumet vil fortsatte utgjøre en stor del av kvelden, men vi også få smakebiter fra EP-en «Encores 1», som han slapp i juni.

For den som ikke vet det, driver Frahm med såkalt ny-klassisk, det inneholder elementer fra både klassisk og elektronisk musikk. Pust, knirking fra pianostolen og støy fra rommet hvor låtene spilles inn, bevares og blir en del av verkene. Det er moderne, organisk klassisk musikk.

Om albumet «All Melody» sa Aftenpostens anmelder:
«Dette er et komplett verk som ikke har en klar sjangermessig retning, men som likevel fremstår som en fascinerende musikalsk helhet»

«Hypnotiserende vakkert» konkluderte Gaffa.no.

Times New Roman – only newer

«Times New Roman — only newer» dokumenterer prosessen med å tegne en ny norsk skrifttype for brødtekst (det finnes bare en håndfull slike), og dedikerer rikelig med plass til feilstegene. Fra de første skissene følger man prosessen på nært hold gjennom hundrevis av skjermbilder, kommentarer, trykkeprøver og håndskisser.
Med antikvaskriften Mu tar skriftdesigner Frode Konstantin Helland (Monokrom Skriftforlag) sikte på å utfordre et svært konservativt landskap: boktypografien. Det er en hårfin balansegang skriftdesigneren begir seg ut på. Utfordringen består i å lure leseren til å tro at bokstavene ser ut slik de alltid har gjort, samtidig som den visuelle «tonen» i teksten er ny.
Skriften er ennå ikke fullført, men det er heller ikke poenget: Gjennom utstillingen, og dens tilhørende nettside, inviteres nemlig betrakteren direkte inn i prosessens siste ledd med rødpenn og merkelapper.

tnr-on.com

Global Oslo Music & BHLB present Tropique Magnifique på TUSJ!

Global Oslo Music & BHLB present Tropique Magnifique!
A night dedicated to the most unlikely grooves from Africa &
South America, new and old, rare & deep, all mixed with expertise.
The music is carefully selected each time,
and will present new findings within 60s to 90s Tropical rarities
as well as the freshest releases with a Tropical flavour.

BHLB has been DJing since the year 2000 at various clubs in Norway and abroad,
and has been a primus motor for clubs like Nomaden & Turkish Delight.

BHLB at Mixcloud: www.mixcloud.com/BHLB/

Funana / Cadence / Antique Zouk / Champeta / Caribbean Disco / Compas / Coladeira / Morna / Cumbia / Palenque / Gwo-Ka / Afrobeat / Soukous / Highlife / Voodoo Drums / Biguine / Batucada / Bossanova / Samba / Tropicalia / Ethio Funk / Brass & Perc / Tropical Bass / African Boogie / Pan Funk / Angolian Soul / Brazilian Breaks / Tropical Edits !!

CC: Free!

Back in Time – Bergen 2018

The legendary SID Chip composers Ben Daglish, Jeroen Tel, Reyn Ouwehand and Chris Huelsbeck will be performing at the event!

Fastloaders are ready to perform an exclusive live set from their Ninja Musicology, Progressive 64 and Rock Hubbard albums. Classics like; Monty On the Run, Commando, Ocean Loader, Green Beret and of course a selection of themes from The Last Ninja game series!

Even the great guys’n’girls from SLAY Radio and SceneSat will be there to entertain us (parental advisory) and make sure to convert this fabulous event to proper TCP-packets.

Quaf and drink with the stars! Intimate venue, limited tickets!

Tickets available at Back in Time Live.

Samspill og Kampenjazz: Lilja, Hjem til verden

Foto Luca Vitali
Gitaristen Oddrun Lilja Jonsdottir har gjennom sitt prosjekt Lilja World Wide reist rundt og spilt med musikere i forskjellige tradisjoner.
I prosjektet Lilja, hjem til verden samler hun trådene, inntrykkene og det hun har lært gjennom disse reisene.
Lyden av etiopiske sirkusartister og en syrisk-palestinsk musiker i en flyktningeleir i Libanon, kvelder med transemusikk i Marokko og ragakonserter i India.
Musikken er bygget over et dypdykk i minner, men tegner et bilde av nåtiden, komponistens perspektiv på verden i dag og hennes eksistensielle reise hjem til verden og hjem til seg selv.
Bli med på reisen!
www.lilja.world

Kampenjazz: Ayumi, Marthe, Thomas

Etter glitrende konserter på Victoria og på Kongsberg jazzfestival i sommer, har de nylig spilt inn plate for ECM.
Helimprovisert, meditativt og utforskende. Søkende musikk for tenkende mennesker. Over et åpent sonorisk landskap blir det bygget frie assosiasjoner og stream-of-conciousness-lik kommunikasjon og uttrykk. Her er det ikke store fakter og tut-og-kjør, men en nærmest mikroskopi-basert studie i musikkens aller minste bestanddeler og hvordan de henger sammen.
Gled deg!
www.facebook.com/thomasstro…
ayumi-tanaka.com
www.facebook.com/martheleam…

Kampenjazz: Natali Abrahamsen Garner: Nåtiden – Support: Ung Vokal

Nåtiden er en akustisk trio med egne låter som er sterkt inspirert av folkemusikk fra England. Dette blander de med improviserte strekk, abstrakt lavmælt musikk som er assosiativ, så vel som frisk.
Bandet planlegger for tiden innspilling av sitt debutalbum.
Alle musikerne har i løpet av det siste året sluppet album. Vokalisten Natalie Abrahamsen Garner slapp i 2017 sammen med kollega Ina Sagstuen i duoen Propan plata Baby. Bandet Oker der Jan Martin Gismervik og Fredrik Rasten spiller slapp nylig albumet «Husene våre er museer»
Med Nåtiden blir det musikk for framtiden, vakker musikk i et helt annet univers!
soundcloud.com/natidensound
Som support denne kvelden får vi en debutforestilling av Ung Vokal, Østnorsk jazzsenter sitt nye ungdomsvokalensemble.
Under ledelse av Anja Eline Skybakmoen, samler ensemblet noen av de mest lovende unge vokalistene i østlandsområdet.
Hva musikken blir vet ingen, heller ikke ensemblet!
Finn ut, og opplev de unge nye!

Kampenjazz: Kjetil Jerve/Kristoffer Eikrem

Da de to spilte opp til jammen på Moldejazz i 2011 var det mange av oss som fikk hakeslepp.
Siden har de utviklet samarbeidet, og ga ut plata Feeling // Emotion i 2014 til glitrende anmeldelser. I 2016 var de tilbake på Moldejazz med et samarbeid med legenden Jimmy Halperin.
Endelig kommer de tilbake til Kampenjazz. Dette er moderne jazz i cool-tradisjonen så det holder. Lennie Tristano smiler der oppe i skyene når Eikrem og Jerve setter seg ned for å musisere.
Smil med Tristano!
soundcloud.com/kristofferei…

Kampenjazz: Masåva Plateslipp

Masåva tar deg med på reiser gjennom hverdagsproblemer, drømmer, sorg og kjærlighet med gripende låter i et originalt landskap mellom vise folk og jazz, skrevet av vokalist og felespiller Selma French Bolstad. Med mye på hjertet og akustiske instrument har de laget et eget musikalsk univers. Masåva slapp sin første singel «Månen» i juni, etterfulgt av «Jorda Rundt» i september og i oktober kommer debutalbumet «Masåva» (Gjensynsglede).

Masåva på Spotify: open.spotify.com/artist/55S…

Masåva på YouTube: youtu.be/Fq7yHlLguyQ

Viser bare de nyeste 400.