Nytt på skogen: Nye evenement

Åpen scene på Sub Scene

Velkommen til åpen scene på Sub Scene 4. oktober!

Vil du vise frem en låt du har laget, et dikt du har skrevet, en sang du har coveret – eller trenger det uoppdagede bandet ditt en scene å stå på?

Det er åpent for alle uttrykksformer som hører hjemme på scenen, alt fra screamo til samtidsdans.
Vi stiller med full backline.

Påmelding innen torsdag 3. oktober til apenscene@subscene.no

Arrangementet er gratis og åpent for alle.

Butoh-dans workshop med Saga Kobayashi

Saga Kobayashi begynte sin trening med Butoh’ens grunnlegger Tatsumi Hijikata i 1969, og i 1977 startet hun sin egen karriere. Hun har opptrådt rundt om i verden siden det, og lærer opp en helt ny generasjon av dansere i Hijikatas ånd.

Arrangementet er en del av den Internasjonale Butoh-dans konferansen.
Produsert av Butoh Encounters.

100 Light Years of Solitude av Yumiko Yoshioka

Dette er oppfølgeren til Yumikos solo “Before the Dawn”, og den andre delen av hennes trilogi “100 Flowers” som er inspirert av Garcia Marquez’s “One Hundred Years of Solitude”. For å utforske ensomheten som tilstand danser Yumiko livet til en unik skapning som er født på en planet 100 lysår vekk fra jorden. Mens skapningen forestiller seg at den er den eneste arten på sin planet, nyter den livet sitt helt til den innser hva dens skjebne er: å eksistere i ensomhet.

Arrangementet er en del av den Internasjonale Butoh-dans konferansen.
Produsert av Butoh Encounters.

SKIN av Katarzyna Pastuszak & Joanna Duda

SKIN er en live akt som utforsker måtene forskjellige typer “hud” (klær, maling, “scarification”) kan tillate oss å passere over grenser slik som kjønn og etnisitet. Huden fremstilles som tvetydige og ambivalente flerlags platåer, et sted for inskripsjoner og et transformerende lerret. Performancen tar i bruk fire hud-metaforer: hud som landskap, hud som grense, hud som et sted for inskripsjoner og hud som et gjennomtrengelig membran.

Arrangementet er en del av den Internasjonale Butoh-dans konferansen.
Produsert av Butoh Encounters.

Butoh-filmvisninger

Butoh-filmer presentert av Takashi Morishita fra Tatsumi Hijikata Archives. Rebellion of the Body (1968) and Story of a Smallpox (1972) er unike dokumentarer av Tatsumi Hijikatas performancer, og er de eneste tilgjengelige opptakene.

Arrangementet er en del av den Internasjonale Butoh-dans konferansen.
Produsert av Butoh Encounters.

#film, #dans

“20” av Azumau og “Untitled” av Saga Kobayashi

UNTITLED (I fotsporene til Lucian Freud) av Saga Kobayashi.
Saga Kobayashi har latt seg Inspirere av den britiske maleren Lucien Freud i sitt kroppslige maleri “Untitled” som uttrykker et ønske om å bryte løs fra vår tids konvensjoner, logikk, oppfatning og kunnskap om Butoh for å se den med nye øyne. Dette verket er med på å definere Kobayashis fremtidige butoh-dans.

“20” av Azumaru.
20 uttales “nijuu” på japansk. Nijuu kan ha flere betydninger og også være “dobbelt lag”. “20” er også Azumaru sin 20-års feiring som Butoh-danser. Arbeidet er basert på tematikk om det andre selvet, og inviterer publikum til å bli danserens dobbeltgjenger mens han blir deres.

Arrangementet er en del av den Internasjonale Butoh-konferansen.
Produsert av Butoh Encounters.

#dans

Internasjonal Butoh-dans konferanse

Konferansen fokuserer på forbindelsene mellom Butoh’en som dansepraksis i en interdisiplinær kontekst, og en teoretisk kunnskap som både er relevant for og i dens praksis. Konferansen består av faglige artikler, vitenskapelige og kunstneriske presentasjoner, filmvisninger, interaktive installasjoner, performancer og en workshop. De inviterte hovedinnlederne og foredragsholderne er tidlige aktører i Butoh-verdenen, og gir et historisk grunnlag for å uttrykke og dele Butoh’ens opprinnelse som et alternativ til andre danseformer. Med dette skapes en bro mellom de japanske røttene i Butoh, og de nye trendene i denne danseformen.
docs.wixstatic.com/ugd/2a4c…

Justin Bennett: Shotgun Architecture

PARABOL – i samarbeid med Kunsthall 3.14 velger Lydgalleriet et lydarbeid som vil bli mediert gjennom den parabolske høyttaleren plassert i galleriets inngangsparti. Med et spesielt fokus på kontekst og redigeringer, tilbyr høyttalerens beliggenhet en atmosfære og modus som adresserer de samtidige utstillingene i salene oppe på Kunsthall 3.14.

Lydverket Shotgun Architecture spiller på begreper om subjektiv målbarhet, oversettelser mellom lyd og bilde og stiller spørsmål om offentlighet i offentlige rom. Lyden av et pistolskudd er tatt opp på ulike semi-offentlige åpne plasser i Zuidas, et forretningsdistrikt i Amsterdam. Stedenes akustiske og romlige signaturene ble brukt på to måter; å lage en komposisjon som utforsker resonans fra gjentagelser og feedback fra skuddene, et resultat lydende som en dramatisk realisme til en abstrakt komposisjon ikke ulik den elektroniske musikken på 1950-tallet.

Den andre måten innspillingene har blitt brukt som, er et slags ekkolodd; stereo lyddata blir analysert for romlige og spektrale egenskaper plottet opp mot hverandre, der resultatet er et visuelt kart over det akustiske rommet. Tegnet av et dataprogram, ligner ligner kartene de visuelle rommene bare når det gjelder skala: et større, åpenere rom resulterer i et bredere mønster av linjer.

Opplevelsen av å lytte til et urbant lydbilde er vanskelig å beskrive, i ord eller i notasjon. Shotgun Architecture foreslår en beskrivelse av rommets åpenhet og lukkethet, tettheten av refleksjoner og etterklang, tilstedeværelsen av sterke resonanser eller mekaniske droner.

Justin Bennett er en kunstner som jobber med lyd og visuelle medier. Den daglige lyden fra våre urbane omgivelser på alle detaljnivåer er fokuset i arbeidet hans der han utvikler materialet til musikk og arkitektur, lyd og bilde. Hans nyere arbeid har fokusert på byutvikling og offentlig rom, noe som resulterer i lyd-, video- og grafikkverk inkludert tegnet animasjon.

-

PARABOL – in collaboration with Kunsthall 3.14, Lydgalleriet selects a sound work that will be featured through their parabolic loudspeaker sited in the gallery’s entrance hall. With a particular focus on special commissions and edits, the loudspeaker’s adjacent location offers an ambience and mode of address corresponding with the simultaneous exhibition.Shotgun Architecture plays with concepts of subjective measurement, translations between sound and image and above all the idea of the publicness of public space.

Justin Bennett: Shotgun Architecture

The recorded sound of a pistol shot in a number of semi-public open spaces in the Zuidas district in Amsterdam, thus the acoustic signatures (the impulse responses) of each space, was used in two ways whilst developing Shotgun Architecture. The recordings were used to create a sound composition which explores the resonances of the chose places by repeatedly recycling or “feeding back” the sounds of the gunshots through the spaces. The resulting piece moves between a dramatic realism to a abstract composition reminiscent of the electronic music of the 1950’s.

The recordings were also used as a kind of sonar; the stereo (and therefore two-dimensional) sound data was analysed for spatial and spectral characteristics, plotted against each other resulting in an visual map of the acoustic space. These maps, drawn by a computer program, resemble the visual spaces themselves only in terms of scale: a larger, open space results in a wider pattern of lines. Because of the complexity of the acoustic reality of an urban space, the link between the physical plan of the space and the corresponding “sonar map” is very tenuous.

But still they tell us something about the space. The experience of listening to an urban soundscape is difficult to describe, in words or in notation. The maps suggest a way to describe the open-ness or closed-ness of spaces, the density of reflections and reverberation, the presence of strong resonances or mechanical drones.

Justin Bennett is an artist working with sound and visual media. The everyday sound of our urban surroundings at every level of detail is the focus of his work where he develops the reciprocity of music and architecture, and sound and image. Recent work has focused on urban development and public space, resulting in sound, video and graphic works including drawn animation.

SUNN O))) Exclusive Duo Performance

I 20 år har Sunn O))) utfordret måten vi tenker musikk på. Fra dag én har Stephen O’Malley og Greg Anderson – bandets to originalmedlemmer – trykk-komprimert metall, droner, samtidsmusikk, jazz og minimalisme sammen med hjelp av tette lydvegger, tunge toner og høyt volum.

-en nedstrippet og eksklusiv duo-versjon på BLÅ – der de spilte sin første Norges-konsert i 2005.

Sunn O)))

I 20 år har Sunn O))) utfordret måten vi tenker musikk på. Fra dag én har Stephen O’Malley og Greg Anderson – bandets to originalmedlemmer – trykk-komprimert metall, droner, samtidsmusikk, jazz og minimalisme sammen med hjelp av tette lydvegger, tunge toner og høyt volum.

Nå er bandet aktuelle med albumet Life Metal, deres første album siden Kannon (2015) og returnerer endelig til Oslo med to eksklusive konserter – de første klubbkonsertene i Oslo på hele 10 år!
Fredag 18. oktober ser vi dem som fullt band i Jakobskirken.

Gratis orgelkonsert

Kjære konsertvenn!

Sommeren er på hell for i år og september, den første høstmåneden, er en realitet. Og konsertsesongen for orgelkonsertene hver tirsdag i Sagene kirke er i gang igjen.

Tirsdag 10. september er det duket for sesongens første konsert. På programmet står musikk av fire norske komponister som har knytning til olsok, en av kirkens høytider som dessverre blir «glemt» i sommerfri- gleden. Olsok er høytiden til minne om Olav den hellige som falt i slaget ved Stiklestad, 29.juli 1030. Denne tirsdagen spiller jeg olsokinspirert musikk av Johann Kvandal, Kjell Mørk Karlsen og en «Hellig Olav fantasi» av Vadsøorganisten Gottfred Pedersen som døde brått, 30 år gammel, julaften 1941. Som finale får du høre tidligere nidarosdomkantor Ludvig Nielsens frodige fantasi «Nidarosdomens klokker».

Her ser du Olavsikonet malt av vestfoldkunstneren Vappu Sointu Larsen, som har hatt flere utstillinger i Sagene kirke. Er du usikker på eller ikke helt husker hvorfor vi feirer olsok vil musikkstykkene bindes sammen med faktaopplysninger og tekster om Olav Haraldsson.

17. september blir det sommerminner. Tenk dere at vi går om bord i en buss på nordkapp en nattetime der midnattsolen lyser opp og en samejoik synger oss farvel før vi legger ut på den lange reisen til Kristiansand og tilbake til Oslo. Det blir mange stopp underveis hvor musikk fra by og bygd skal overraske deg. Diakon Anne Marie skal være vår stødige reiseleder og foruten all den skjønne musikken skal du også få oppleve landet vårt på visuelt vis – på kryss og tvers. Turen er gratis og varer i 45 minutter. Bli med på en audiovisuell orgelkonsert!

24. september blir det Bachkonsert. Turen har kommet til den tredje triosonaten i kombinasjon med det mektige preludium og fuge i h-moll. Og noen orgelkoraler.

Alle konsertene avsluttes med en kort tidebønn med lystenning ledet av presten eller diakonen.

Og en kopp nykokt kaffe og hjemmebakt kake på veien ut i hverdagen igjen.

Vil noen du kjenner stå på eller gå av epostlisten så send meg et varsel.

Hver tirsdag kl. 13 i Sagene kirke. Det er gratis. Vel møtt.

Alt godt, Stein

Gratis KREMKURS – Lag din egen helt naturlige salve.

Velkommen til salvekurs på Sagene!

Vi kommer sammen i høstmørket, og lager salver & lebepommader med lokale råvarer som bivoks, honning & urteuttrekk ifra lokalt høstede urtevekster.

Fokus for kursene er bærekraft, ureist & kortreist og hvordan vi enkelt kan lage helt naturlige produkter med basis i vår lokale natur.

TID: tirsdag 15.10.19 ELLER torsdag 24.10.19
TIDSPUNKT: kl. 18-21
STED: Kyrre grepps gate 32, 0479 OSLO
PÅMELDING: fortellerverkstedet@gmail.com
PRIS: gratis

Torsdagsforedrag: Gilbert & George – levende skulpturer

Velkommen til torsdagsforedrag hvor vi vil se nærmere på Gilbert & Georges lange liv sammen som levende skulpturer, i lys av performancebegrepet i kunsthistorien.

Den britiske kunstnerduoen Gilbert & George har i 50 år jobbet med å bryte ned skillet mellom liv og kunst. De møttes på Saint Martin’s School of Art i London i 1967 og har vært uatskillelige siden. I kunsten sin tar de opp temaer som politikk, religion, seksualitet og skjønnhet, og har siden midten av 1970-tallet utviklet et særegent fotografisk uttrykk med sterke farger, surrealistiske og symbolske motiver, alltid plassert i strenge rutenett. Men det var som syngende skulpturer at de først ble kjent. Med hender og ansikter malt i metallisk farge og ikledd sine senere så karakteristiske dresser stilte de seg på podier i gallerier, beveget seg mekanisk og sang til en innspillt 1930-talls sang. I forbindelse med utstillingen GILBERT & GEORGE THE GREAT EXHIBITION inviterer vi til foredrag med Johanna Zwaig. I foredraget vil hun se på Gilbert & Georges prosjekt som levende skulpturer i lys av en lang rekke ulike performancepraksiser og plassere det i en større kunsthistorisk kontekst.

New Alternative Venue

Etter en hyggelig kveld Lørdag 3 August gjør vi oss klare for høsten og hva er vel bedre da enn å ta seg en tur på Gamlehjemmet i Markveien 61
Det er mørkt og grått ute, men varmt og deilig inne.
Gode mennesker, god musikk og noe å forfriske seg med, hva kan gå galt
Jeg vil nok en gang dykke ned i musikkens forvirrende verden og finne nye men også gamle perler.
Indie, Shoegazer, Postpunk, postrock, Metalcore, Alternativ, Synth og Goth er stikkord.

Adressen er Markveien 61 og du må være 20 år

Vel møtt

PAB OPEN 2019

PAB OPEN 2019 – finner sted på Grand Hotel Terminus
5. og 6. Oktober 2019

En unik opplevelse hvor 39 hotellrom vil fylles med performancer av internasjonale og nasjonale kunstnere. Som publikum vil du entre 5. etasje, vandre mellom rommene og oppleve et rikt og variert performance program med performative uttrykk.

Deltakende kunstnere:
David Alræk, Kjartan Andersen, Sara Arenfeldt, Kelvin Atmadibrata, Janne Aass, Sophie Barth/Schouskollektivet, Alexandra Bischoff, Else Karin Tysse Bysheim and Linn Monika Børresen, Samuel Brzeski, Agnes Btffn, Gillian Carson, Dany DeVero, Susanne Irene Fjørtoft, Haruka Fukao/ Yohei Hamada, Amy Guilfoyle, Bianca Hisse, Alexandra Holownia, Kurt Johannessen, Johan F Källman, Nina Bang Larsen, SANGHOON LEE, Tina Mariane Krogh Madsen & Malte Steiner, Vincenzo Fiore Marrese, Ilze Mazpane and Sanita Duka, James McIlwrath, Iivi Meltaus, Elisa Miravalles, Patrick Morarescu, Gisle Nataas og Signe Schineller, Tita Polderman, Lykourgos Porfyris, Eivind Reierstad og Alexandre Guimarãres, Dana Sederowsky, Tanja Silvestrini, Jasemin Telle, Álvaro Terrones, Dick Turner, Sarah Tzara Victoria, Siri Bertling Wiik og Salka Hellbacka.

PAB OPEN ble arrangert for første gang i 2013 og er en av Norges største performancekunstfestivaler og et lavterskeltilbud, som gir rom for utforsking og utprøving av nye performative uttrykk. Gjennom PAB OPEN skaper vi en ny plattform for kunstopplevelser, og legger til rette for møter mellom kunstnere med ulik erfaring og bakgrunn. PAB OPEN er en festival som hyller øyeblikkene, der du selv må være tilstede for å kjenne på atmosfæren og betrakte hendelsene.

Lørdag 5. oktober:
performanceprogram 14:30-18:00
Karbornrefleksjoner seminar & middag 19:00-21:00 (påmelding kr 350)

Søndag 6. oktober:
performanceprogram 11:00-14:00

For mer detaljert program og påmelding middag/seminar se: www.performanceartbergen.no

Gratis inngang

Nybegynnerkurs i stagehand og sceneteknikk

Hva gjør en scenetekniker, og hva burde man vite for å gjøre denne jobben? Dette skal vi se på og praktisk gjennomføre i dette kurset. Du trenger ingen forkunnskaper for å bli med! Kurset er gratis.
Påmelding til erik@subscene.no

For deg som for eksempel:
- Kunne tenke deg å lære om lydteknikk
- Vil jobbe som scenetekniker eller stagehand
- Er musiker og vil lære hva som foregår på scena på en konsert.
- Kunne tenke deg å være scenetekniker (scentek) på Sub

Stort sett hver gang det er konsert på Sub Scene er det en scenetekniker som er med og hjelper lydmannen å få jobben gjort. Sceneteknikeren hjelper til å rigge opp backline og mikrofoner før og under lydsjekk, og hjelper til med å rigge om i mellom konsertene hvis det er flere band/artister på én kveld.

Kurset begynner klokken 17.00 og holder på til omtrent klokken 20.00.

Om kursholderen:
Erik Normann Sannes Aanonsen gjør regelmessig lyd på konsertene på SubScene og gudstjenestene i Sub Church. Han har lært det aller meste av livelyd gjennom praksis og utfoldelse på Sub.

Lyngfarer

Lyngfarer er det rolige bandet til Magnus Nymo (Fork, Regn, Tonehjulet Kräftpest) Musikken er inspirert av Allan Edwall, Nick og Molly Drake, Astrid Lindgren og indre Østfold. Se for deg hva Snusmumriken hører på når han stikker for vintern eller hva Tussi har plakat av i kvisthytta si.

På Mir vil Lyngfarer være Håvard Østli (gitar), Jørgen Nilsen (kontrabass) og Magnus Nymo (bratsj, konsertina og synging)

Ash & Thorns RELEASE CONCERT

RELEASE CONCERT
Ash & Thorns slipper albumet “Live at the Bookshop” 13. september. Dette feires selvfølgelig på MIR 12. oktober!

BEHAGELIG OG ETTERTENKSOMT
Disse gutta har blitt sammenlignet med Simon & Garfunkel og The Everly Brothers. Ash & Thorns er et Oslo-basert Americana/Roots band som med to gitarer og mye harmonisering i stemmene viderefører den gamle “Brother Harmony” tradisjonen.

OM ASH & THORNS
Det er de to musikerne Rasmus Dugstad og Rolf Mørck som utgjør gruppa Ash & Thorns. De spiller selvskreven Americana og folk-inspirert musikk, slik den pleide å bli spilt og presentert. Tekstene er tidvis melankolske og sjelegranskende, men gutta byr også på rene gladlåter som i låta Rock ’n’ Roll. Sangene varierer fra det enkle og sarte til svært tekniske låter med raske gitarriff.
Ash & Thorns har lykkes i å finne en samklang man kjenner igjen hos de etablerte gruppene som Simon & Garfunkel og The Louvin Brothers. Referansene til artister som Gillian Welch og The Milk Carton Kids er også tydelige.

spotify.com/artist/2YKWlLZSwShMn2jdGeKTCp?si=KOinYr05QsiVqdxrdClhlw

BILLETTER
CC: kr. 150,-
Konserten starter kl 21:00

Gunnar Halle Releasekonsert

Gunnar Halle Quartet er igjen plateaktuell med Halle’s Planet som er det andre albumet i eget navn fra trompetisten Gunnar Halle. Offisiell release på det tyske Ozella Music er 1. November.

Etter mange år som sideman for ulike Skandinaviske band og artister medvirkende på bortimot 100 album, kom debutalbumet Istanbul Sky ut i 2015. Plata fikk mye oppmerksomhet for sin uvanlige mix av instrumental og vokalmusikk, med referanser fra 70 talls rock såvel som Skandinavisk ettertenksom modaljazz.

Denne gangen byr Halle på helt instrumental musikk, men låtene er komponert og tildels utført som om det er vokalmusikk! Kanskje rett og slett fordi vokalmusikken har vært en så stor del av Halle’s lange karriere med danske, norske og svenske artister som Kirsti Huke, Maria Laurette Friis, Josefine Lindstrand, Mari Boine og mange andre.

Live fremstår musikken som melodiøs og fabulerende, vakker og voldsom, fra et band som beveger seg på tvers av genre, med stor melodisk sans og på evig jakt etter originale uttrykk. Det er stramme komposisjoner, men også plass til luftige improvisasjoner fra hans trofaste følge bestående av danske Stephan Sieben på gitar, norske Knut Finsrud på trommer, og bassist Putte Johander fra Sverige.

I 2015 skrev Tor Hammerø: ’Gunnar Halle har forlatt hoppkanten og befinner seg i et meget spennende svev.’ -Dette svevet har vi langt ifra sett enden på foreløpig, og selv med hjelp fra verdensklasse medmusikanter er det foreløpig uvisst hvor nedslaget vil komme..

En mellomlanding blir det uansett på Mir i Oslo torsdag den 10. Oktober 2019, kl 21:00.
Med forhåndssalg av vinyl!!

Dørene åpner kl 18

Oddpopp

Oddopp spiller en plate de ikke har spillt inn enda.

Oddpopp har øvd og endelig kan de invitere til konsert for å presentere ett helt nytt album.

Gå ikke glipp av denne unike muligheten til å høre Oddpopp sin nyeste plate 4 dager de går i studio for å spille den inn.

Velkommen.

Vegard Skrede Band

I september er Vegard Skrede klar med ny musikk og ny singel! Dette markeres med konsert på MIR lørdag den 28.09, med fullt band og masse energi.

I november i fjor ble rockealbumet “Fortapte Sinn” sluppet, etterfulgt av konserter på Verkstedet, SALT og senest Festival Uten Navn i sommer. Konsertene har vært preget av høyt energinivå og konserten på MIR blir en kveld med all den pompøsiteten man skulle ønske seg en høstkveld.

I forkant av konserten slippes en helt ny låt. "Det er en låt jeg både gruer og gleder meg til å få ut, egentlig. Den klart mest personlige låta som kommer ut, men det er en sånn låt som jeg skjønte da jeg skreiv den at måtte bli spilt inn. Så det blir spennende å dele og å spille den live denne kvelden! Det blir den lengste konserten så langt, med flere nye låter, gamle klassikere og nytt sceneshow. Blir fett og svett.

Dørene åpner 20.00
CC:150

Spotify:
open.spotify.com/artist/5Hk…

Metronomicon Audio Presenterer: Mt.Mélodie og S.L.Y.C.

Metronomicon Audio Presenterer:
Mt.Mélodie og S.L.Y.C.

S.L.Y.C.
S.L.Y.C. bygger videre på sjangere som folk-pop og shoegaze, Dette er noe å rette øret mot for lyttere som liker band som Stereolab, Electrelane, og Cocteau Twins. S.L.Y.C. har gitt ut to album på Metronomicon Audio til god mottakelse i inn- og utland.
Jobber om dagen med sitt tredje album som det nok blir en god del smakebiter fra.
“I had a dream last night, Sandy Denny got stuck in an elevator with Ralf Hütter on the 32nd floor of The Empire State Building.” – Super World Indie Tunes

Mt.Mélodie
Indie/psych/folkrock band
Startet originalt som studioprosjekt for låtskriver/vokalist og Metronomicon Audio veteranen Thomas Meidell (NWGM, Koppen, Samuel Jackson Five, Team Me+) .
Debutalbumet “Are We There Yet?”, kom ut på Metronomicon i våres. Siden utgivelsen har ønsket om å fremføre musikken live dukket opp, så stiller for anledningen med en liten og hendig septett , med flinke folk fra bla Glutton, Trollfest, The Samuel Jackson Five, Jordsjø og Tusmørke

Thomas Meidell: vokal, gitar
Thomas Kaldhol: gitar
Ola Mile Bruland: bass
Jonas Eide Hollund: trommer
Ivar Haugaløkka Stangeby: keys
Dag Stiberg: saxofon
Aleksandra Morozova: kor, perk, synth

Inngang 150 kr

A:G [Blossy]

A:G spiller for første gang på MIR idét vi nylig har lagt bak oss en VARM sommer, og går mot høstligere temperaturer og toner.

Med en platesamling som strekker seg over flere tiår med elektronisk musikk, innenfor techno, electro, breaks, acid, house, uk garage ++, er det å skulle få utfolde seg i fri autonom flyt noe av det som ligger hans hjerte nærmest.

Tett knyttet til Det Gode Selskab, Sunkissed, samt den egne etiketten Blossy som drives med ektefellen Thorgerdur Johanna, har han gjennom årene vært å høre på både mørke klubber og solfylte takterrasser i hovedstaden, og det gledes over å få ta med et helt spesielt utvalg skiver til koselige og intime MIR.

New Alternative venue

Etter en hyggelig kveld Lørdag 3 August gjør vi oss klare for høsten og hva er vel bedre da enn å ta seg en tur på Gamlehjemmet i Markveien 61
Det er mørkt og grått ute, men varmt og deilig inne.
Gode mennesker, god musikk og noe å forfriske seg med, hva kan gå galt
Jeg vil nok en gang dykke ned i musikkens forvirrende verden og finne nye men også gamle perler.
Indie,Shoegazer,Postpunk,postrock,Metalcore,Alternativ,Synth og Goth er stikkordet.

Adressen er Markveien 61 og du må være 20 år

Vel møtt

DJ Mikkel Rev


trance—inducing—dancing—music—-

Kom som du er til romstasjonen i Markveien!

Spiller masse fin elektronisk musikk hele kvelden

Ambient. Techno. Trance +++++++++++

Up Against The Phantom // Påls Butikk Two Albums // One Release Party

Two Albums // One Release Party
Up Against The Phantom // Påls Butikk

Star Bug & Lars-Remy Hansen (Yonakit)

Star Bug spiller lo-fi indie.
Lars_Remy Hansen (Yonakit) også

soundcloud.com/user-8255649…
www.youtube.com/watch?v=Wg0…
www.youtube.com/watch?v=18N…
urort.p3.no/artist/LarsRemy…

Star Bug er et Oslobasert lo-fi indie band som spiller skranglete pop/rock perler i gata Dinosaur jr. The Cure og Minutemen og med litt sporadisk fønk.
Star Bug ga ut en 7"triologi på Etch Wear Records på 2000 tallet, og CD’n A sientific experience på Handmade Records i 2007. Nå er Star Bug tilbake og har fått med seg Madelen Foss på vokal og synth, Aleksander Haugelien på bass og Hunter Bater på trommer, Roy Amundsen spiller gitar og synger.
I den siste tiden har Star Bug spilt på forskjellige festivaler i Oslo og omveien

Lars Remy Hansen spiller rolige indie låter som fanger sjela. Med sine gode komposisjoner fører Lars Remy lytteren inn i en rikt melodisk verden, som befinner seg i samme landskap som rolig Blond Readhead, Enon og Mothorpsyco.
Lars Remy er også låtskriver i bandet Yonakit som er gjennstarta og skal spille på Bryggehuset i Halden 26 Oktober.

Konsert fra 20:00 – 23:00
cc:150kr

SORRY!

Få din månedlige dose gromlåter servert av en gnistrende bukett DJs; Espen Holtestaul, Emil Nikolaisen, Espen Friberg og Bendik Kaltenborn.
Drit i shazam, vi mingler rundt og svarer på deres spørsmål underveis og alt såntno.
Vi sees på Mirs Månedlige (ca) Mikkmakk!

Åpen scene på Henriken

Open mic er tilbake på Henriken, med ny vert og samme gode vibber! En intim kveld fullt av varierte kunstneriske uttrykk; stand-up, musikk, slampoesi, trylling, klovning, historiefortelling, performancekunst m.m. Sitter du inne med et skjult talent? Send oss en melding her på Facebook for påmelding. Vi har også noen walk-in-spotter ledige hver uke, førstemann til mølla!

Denne uken har vi denne foreløpige line-upen:

Sandra Grøndal-Hansen (multimedia performance)
Peter William Adams (standup)
Helene Haugsten (musikk)
Christian Toverud (standup)
Erle Slagsvold (historiefortelling)
Linda Longlegs (dragqueen)
Klovnen Limbo
David Tann (klovning)
Espen Johansen (standup)
Marthe Feiring (humor)
Viggo Venn (klovning)
Sarah Fabricius Jul-Rasmussen (musikk)

MC: Knut Normann

Showstart kl. 20.00
Cc: Gratis

www.facebook.com/events/228…

Kultur- og underholdningsquiz OKTOBER

Her melder du deg på quizzen for oktober! – det er fem plasser på hvert bord, og vi har meldt på to lag så vi har totalt ti plasser.

Påmelding ved å skrive i tråden at man kommer. Alle er velkomne!

Quizstart: 19.30

Viser bare de nyeste 400.